Teemavuoden perintöä viedään eteenpäin Luova Eurooppa -hankkeissa - rahoitushaku vielä hetken auki

Euroopan unioni rahoittaa Luova Eurooppa -ohjelmasta kulttuurialan toimijoiden eurooppalaisia yhteistyöhankkeita, kun toimintaan osallistuu vähintään kolme maata. Yksi tämänvuotisen hakukierroksen uusista teemoista on kulttuuriperintövuoden perintö. Hakuaika päättyy 11. joulukuuta.

EU:n Luova Eurooppa -ohjelman rahoitushaku eurooppalaisille yhteistyöhankkeille on avoin kaikille kulttuurialalla toimiville organisaatioille. Vuoden 2018 hakukierros on käynnissä ja päättyy 11. joulukuuta. Tukea voi hakea yhteistyöhön kahdessa kategoriassa:

  • pienet yhteistyöhankkeet (mukana vähintään 3 maata, EU-tuki korkeintaan 200 000 euroa ja 60% kokonaisbudjetista) tai
  • suuret yhteistyöhankkeet (mukana vähintään 6 maata, EU-tuki korkeintaan 2 milj. euroa ja 50% kokonaisbudjetista).

Hankkeiden on edistettävä yhtä tai useampaa ohjelman painopistettä, joihin on tänä vuonna nostettu kaksi uutta teemaa: kulttuurienvälisen vuoropuhelun ja maahanmuuttajien ja pakolaisten kotouttamisen edistäminen sekä Euroopan kulttuuriperinnön teemavuoden perintö.

Teemavuoden toimijoille Luova Eurooppa -ohjelma tarjoaa mahdollisuuden vuoden aikana syntyneiden hyvien käytäntöjen ja osaamisen jakamiseen Euroopassa. Hankkeiden toivotaan tavoittavan erityisesti nuoria ja vaikeasti saavutettavissa olevia kohdeyleisöjä.

Lisätietoja Luova Eurooppa -ohjelmasta ja neuvoja rahoituksen hakemiseen saa Opetushallituksen kansainvälistymispalveluista.  

Linkit:

Opetushallituksen Luova Eurooppa -yhteyspiste http://www.cimo.fi/ohjelmat/luovaeurooppa/ota_yhteytta

Hakutiedote http://www.cimo.fi/ohjelmat/luovaeurooppa/ota_yhteytta/103/2/haku_luovan_euroopan_yhteistyohankkeille_avattu_mukana_uusia_painopisteita