Adoptoi monumentti -toiminta rohkaisee kaupunkilaisia hoitamaan omaa kulttuuriympäristöään

On kaunis syyskuinen iltapäivä Kannelmäessä. Kannelkallion puistikossa käy kuhina: pienet puut kaatuvat, oksasakset napsahtelevat ja roskat tipahtelevat jätesäkkiin, kun parikymmentä talkoolaista häärii ensimmäisen maailmansodan aikaisen linnoitteen rakenteissa siistien sitä entistä ehommaksi. Hoitotalkoot liittyvät Helsingin kaupunginmuseon koordinoimaan Adoptoi monumentti -toimintaan, jossa kaupunkilaisia rohkaistaan pitämään huolta omasta kulttuuriympäristöstään. Toiminta on kulttuuriympäristöön kohdistuvaa vapaaehtoistyötä, jossa erilaiset ryhmät sitoutuvat pitämään huolta arkeologisesta kohteesta tai rakennuksesta edesauttaen näin kohteen säilymistä. Linnoitteen syyskuiset hoitotalkoot olivat yksi Kulttuuriperinnön eurooppalaisen teemavuoden tapahtumista.
Yleisötalkoisiin Kannelmäen linnoitteella osallistui kaikenikäisiä kaupunkilaisia. Kuva: Erika Heikinheimo/HKM.

Linnoitteita ja pronssikautisia hautaröykkiöitä adoptiokohteina

Helsingin alueella sijaitsee runsaasti muinaismuistolain suojelemia arkeologisia kohteita. Monet kohteet ovat helposti saavutettavissa, sillä ne sijaitsevat usein asutuksen tuntumassa. Suurin osa hoidettavista kohteista on ensimmäisen maailmansodan aikaisia venäläisten rakennuttamia linnoitekohteita. Myös muutamia pronssikautisia hautaröykkiöitä hoidetaan Adoptoi monumentti -toiminnan puitteissa. Rakennusten osalta neuvottelut museon ja kaupunkiympäristön toimialan kanssa ovat vielä kesken sopivien adoptiokohteiden löytämiseksi. Tavoitteena on kuitenkin lähitulevaisuudessa saada myös pieniä, mutta kaupunkikuvassa tai maisemallisesti merkittäviä, rakennuksia mukaan toimintaan. Ryhmät saavat myös oma-aloitteisesti ehdottaa adoptoitavaksi soveltuvaa kohdetta.

Koululaiset hoitamassa linnoitetta Länsi-Pakilassa. Kuva: Mari Valio/HKM.

Erilaiset vapaaehtoisryhmät pitävät huolta muinaisjäännöksistä

Adoptoi monumentin tavoitteena on saada eri-ikäisistä koostuvia ja eritaustaisia ryhmiä innostumaan ja ottamaan vastuuta oman kulttuuriympäristönsä vaalimisesta. Tähän mennessä toiminnassa on mukana mm. arkeologiaa harrastavia seuroja, kuten Suomen Muinaistaideseura ry., kaupunginosayhdistyksiä ja muita paikallisia yhdistyksiä. Toimintaan on lähtenyt mukaan myös bosnialainen kulttuuriyhdistys Behar ry., jonka toiveena on vahvistaa sidettä Suomeen ja luoda yhteenkuuluvuuden tunnetta hoitamalla yhdessä linnoitetta Kannelmäessä.

Lapset ja nuoret ovat Adoptoi monumentti -toiminnan erityinen kohderyhmä. Kuva: Mari Valio/HKM.

Alusta saakka toiminnan erityisenä kohderyhmänä ovat olleet lapset ja nuoret, erityisesti kouluikäiset lapset. Museo onkin viime keväästä asti tehnyt tiivistä yhteistyötä Pakilan ala-asteen koulun kuudesluokkien kanssa, joiden kanssa on pidetty hoitotalkoita koulun lähellä sijaitsevalla linnoitteella. Kouluyhteistyön perimmäisenä ajatuksena on, että oppilaille tarjotaan mahdollisuus oppia historiasta ja kulttuuriperinnöstä uudella tavalla hoitamalla lähistöllä sijaitsevaa sata vuotta vanhaa linnoitetta.

Projektissa on tutustuttu kohteen historiaan, arkeologin työhön ja harjoiteltu arkeologisen kohteen hoitoa yhdessä museon työntekijöiden kanssa. Yhteistyöprojektin lopputuloksena syntyy myös video, jossa seurataan oppilaiden hoitotoimia kohteella ja haastatellaan heitä linnoitteen hoitamisesta. Video tekee tunnetuksi Adoptoi monumentti -toimintaa sekä toimii innoituksena ja esimerkkinä muillekin kouluille ja yhteisöille. Koulu on sitoutunut adoptoimaan linnoitteen, ja ensi keväänä nykyiset kuudesluokkalaiset luovuttavat hoitovastuun seuraaville kuudesluokkalaisille.

Muitakin lasten ryhmiä on liittynyt mukaan toimintaan. Itä-Helsingin suunnalla sijaitseva koulu on ollut yhteydessä museoon ja kiinnostunut adoptoimaan linnoitekohteen koulunsa lähellä. Lauttasaaressa sijaitseva Lahnalahden leikkipuisto on adoptoinut kävelymatkan päässä sijaitsevan toisen maailmansodan aikaisen ilmatorjuntapatterin. Leikkipuisto käy retkeilemässä kohteella ja siistimässä sitä yhdessä koululaisten, 2-5-vuotiaiden kerholaisten ja isä-lapsi-ryhmien kanssa.

Monumenttien hoitaminen tarjoaa yhteisöllistä tekemistä kaupunkilaisille

Helsingin kaupunginmuseon vapaaehtoistyön kehittäminen ja kaupunkilaisten osallistaminen ovat olleet jo vuosia osa museon näkyvää toimintaa. Adoptoi monumentin myötä kaupunkilaisille tarjoutuu nyt myös mahdollisuus osallistua kulttuuriympäristön vaalimiseen. Hoitotoimet eivät vaadi erityisosaamista, vaan ne voivat olla esimerkiksi kohteen kunnon tarkkailua, kasvillisuuden raivaamista ja kohteen siistinä pitämistä. Arkeologisten kohteiden tai rakennusten pitkäjänteinen hoito tai vain yhden päivän siivoustalkoot kohentavat kohteiden kuntoa sekä antavat samalla rikastuttavia kokemuksia niin talkoolaisille kuin museonkin väelle.

Yleisötalkoot I maailmansodan aikaisella linnoitteella Paloheinässä. Kuva: Heini Hämäläinen/HKM.

Erika Heikinheimo

Helsingin kaupunginmuseo