Ajankohtaista

Tärkeää ja säilyttämisen arvoista – valtaosa ihmisistä näkee kulttuuriperinnön voimavarana
Tammikuussa julkaistu valtakunnallinen kulttuuriperintöbarometri osoitti suomalaisten suhtautuvan positiivisesti kulttuuriperintöön ja sen säilyttämiseen. Vaikka kulttuuriperintö on aina yksilöllisesti miellettävä käsite, antoi laaja kyselytutkimus varsin selkeitä suuntaviivoja siitä, mitä suomalaiset pitävät kulttuuriperintönään...
Osallistavaa toimintaa, näyttelyitä ja keskustelutilaisuuksia – Kulttuuriperintövuoteen 2018 liittyviä hankkeita on jo noin 70
Vuosi 2018 on Euroopan yhteinen kulttuuriperinnön teemavuosi, jonka tarkoituksena on lisätä tietoisuutta Euroopan historiasta ja yhteisistä arvoista sekä kannustaa pohtimaan kulttuuriperinnön merkitystä. Suomessa kulttuuriperintövuosi on käynnistynyt vilkkaasti: helmikuun loppuun mennessä...
Kulttuuriperintöbarometri – mitä hyötyä siitä on?
Tammikuussa 2018 Museovirasto ja ympäristöministeriö julkaisivat ensimmäisen kokonaan Suomessa toteutetun kansalaisbarometrin kulttuuriperintöön liittyvistä näkemyksistä ja asenteista. Tulosten positiivisuus ilahdutti huomaamaan, että valtaosa suomalaisista pitää kulttuuriperintöä oleellisena osana omaa identiteettiään ja...
Kulttuuriperinnön eurooppalaisen teemavuoden 2018 osallistaviin hankkeisiin myönnettävien avustusten haku käynnistyy 12.2.2018
Museovirasto julistaa haettavaksi avustukset kulttuuriperinnön eurooppalaisen teemavuoden 2018 osallistaviin hankkeisiin. Haku alkaa 12.2.2018 kello 9.00 ja päättyy 12.3.2018 kello 15.00. Määrärahan tavoitteena on kehittää uusia toimintamuotoja, joilla edistetään vuorovaikutusta ja...
Presidentti Tarja Halosen puhe kulttuuriperintövuoden avajaisissa 19.1.2018
Kulttuuriperintövuoden avajaisia vietettiin 19.1.2018 Valkoisessa Salissa Helsingissä. Kulttuuriperintövuoden suojelija presidentti Tarja Halonen painotti puheenvuorossaan mm. kulttuurien ja kulttuuriperinnön moninaisuutta, kestävyyttä sekä sitä, että kulttuuriperintö on elävää...
Ministeri Sampo Terhon tervehdys kulttuuriperintövuoden avajaisissa 19.1.
Kulttuuriperintövuoden avajaisia vietettiin 19.1.2018 Valkoisessa Salissa Helsingissä. Eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terho korosti puheenvuorossaan teemavuoden keskeistä kansallista tavoitetta: ihmisten ja erilaisten yleisöjen osallisuuden lisäämistä sekä kulttuuriperinnön saatavuuden ja saavutettavuuden...
Kulttuuriperintövuoden avajaisia vietettiin juhlallisissa tunnelmissa
Kulttuuriperinnön eurooppalaisen teemavuodet kansallinen avajaisjuhla pidettiin Valkoisessa Salissa Helsingissä 19.1.2018. Kaikille avoimeen tilaisuuteen oli kokoontunut lähes 200 kulttuuriperinnön ystävää eri puolilta Suomea.
Tutkimus: suomalaiset haluavat vaalia kulttuuriperintöä, mutta peräänkuuluttavat viranomaisten roolia
Valtaosa suomalaisista pitää kulttuuriperinnön ja -ympäristön säilyttämistä tärkeänä, kertoo Suomen ensimmäinen aihetta selvittänyt kansalaisbarometri. Ihmiset ovat valmiita käyttämään rahaa ja aikaa kulttuuriperinnön hyväksi, mutta toisaalta toivovat viranomaisilta aktiivista roolia suojelussa...
Kulttuuriperintö Euroopan unionin politiikassa
Tuuli Lähdesmäen johtamassa Euroopan tiedeneuvoston rahoittamassa EUROHERIT-tutkimushankkeessa (www.jyu.fi/euroherit) tarkastellaan Euroopan unionia kulttuuriperintökentän toimijana ja sen kulttuuriperintöpolitiikkaa pyrkimyksenä hallita kulttuuriperinnön merkityksiä ja tuottamisprosesseja. Tutkimushankkeen empiirinen osuus kohdistuu unionin tuoreimpaan kulttuuriperintötoimeen, Euroopan...
Hyvää joulua ja onnellista Kulttuuriperintövuotta 2018!
Kulttuuriperintövuoden koordinaattorit toivottavat kaikille hyvää joulua ja onnellista Kulttuuriperinnön eurooppalaista teemavuotta 2018!
Museovirasto jakoi avustuksina 279 000 euroa kulttuuriperinnön eurooppalaisen teemavuoden 2018 hankkeisiin
Museovirasto on jakanut kulttuuriperinnön eurooppalaisen teemavuoden 2018 osallistaviin hankkeisiin yhteensä 279 000 euroa yhteisöille, kansalaisjärjestöille ja museoille. Avustusta sai 17 hakemusta, joiden saama keskimääräinen avustussumma oli 16 411 euroa.
Presidentti Tarja Halonen eurooppalaisen kulttuuriperintövuoden 2018 suojelijaksi – avajaisia vietetään 19.1.
Euroopan yhteisen kulttuuriperinnön teemavuoden tarkoituksena on lisätä tietoisuutta Euroopan historiasta ja yhteisistä arvoista sekä kannustaa pohtimaan kulttuuriperinnön merkitystä nyt ja tulevaisuudessa. Suomessa kulttuuriperintövuoden suojelijana toimii presidentti Tarja Halonen. Teemavuoden avajaisia...