Ajankohtaista

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran Heritage Hubs -hankkeelle Kulttuuriperinnön teemavuoden Luova Eurooppa rahoitus
Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura on saanut rahoituksen kulttuuriperintökasvatuksen kehittämishankkeelle eurooppalaisesta kulttuurialan Luova Eurooppa -rahoitusohjelmasta. EU:n Luova Eurooppa -ohjelma rahoittaa vuonna 2018 yhteensä 5 miljoonalla eurolla 29 eurooppalaista yhteistyöhanketta, jotka liittyvät käynnissä...
Euroopan kulttuuriperintöpalkinto Suomeen kulttuurikasvatussuunnitelmille
Suomalaiset kulttuurikasvatussuunnitelmat ja Kulttuurivoltti-hanke on saanut Euroopan unionin ja Europa Nostran vuoden 2018 kulttuuriperintöpalkinnon (European Union Prize for Cultural Heritage / Europa Nostra Award). Kulttuuriperinnön eurooppalaisen teemavuoden vuoksi erityisesti huomiota...
Nuorten tekemiä Mobiilireittejä Suomen kartalle
Suomen kulttuuriperintökasvatuksen seuran ja Suomen museoliiton yhdessä koordinoima Mobiilireittejä kulttuuriperintöön -hanke käynnistyi tammikuussa. Mobiilireitti-yhteistyö alkoi Vantaan kaupunginmuseolla henkilökunnan ja Peltolan koulun 8-luokan tapaamisella ja reitin suunnittelulla. Hanke on osa Kulttuuriperinnön...
​ Oppimateriaaleja elävään kulttuuriperintöön Euroopassa
Mitä on elävä perintö? Millaista elävää perintöä Suomessa tai muissa maissa on? Miten perinteet muuttuvat? Uudelle nettisivustolle on koottu koulujen käyttöön oppimateriaalipaketti, joka tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia käsitellä teemaa eri-ikäisten parissa...
Suomi osallistuu näyttävästi Kulttuuriperinnön eurooppalaiseen teemavuoteen – erityisesti kevät ja kesä aktivoivat tapahtumajärjestäjät
Kulttuuriperinnön eurooppalainen teemavuosi on herättänyt suurta kiinnostusta eri puolilla Suomea. Vuoteen liittyviä tapahtumia on huhtikuun puoliväliin mennessä ilmoitettu Museovirastoon jo yli 120 ja kesää kohti määrä kasvaa edelleen. Aktiivisuudessa suomalaiset...
Vastuu kulttuuriperinnön hoidosta kuuluu kaikille – niin kansalaisille, yhteisöille kuin viranomaisille
Kulttuuriperintöbarometrin 2017 mukaan valtaosa suomalaisista (87 %) ajattelee, että jokaisen tulisi voida nauttia kulttuuriperinnöstä. Käytännössä kukaan ei ole asiasta eri mieltä. Ensisijaiseksi vastuunkantajaksi kulttuuriperinnön hoidosta barometrin vastaajat nimeävät kuitenkin viranomaiset...
Presidentti Tarja Haloselle kulttuuriperintö merkitsee suomalaisuuden näkemistä osana eurooppalaisuutta
Mitä presidentti Tarja Halonen ajattelee kulttuuriperinnöstä? Kulttuuriperinnön eurooppalaisen teemavuoden avajaisissa 19.1.2018 pitämässään avauspuheenvuorossa hän painotti kulttuurista moninaisuutta sekä kulttuuriperinnön elävää luonnetta. Teemavuoden merkitys liittyy Halosen mukaan kulttuuriperinnön edustamaan jatkuvuuteen nopeatempoisessa...
”Sinun Eurooppasi, sinun mielipiteesi” tapahtuma 2018: Inspiroivia ideoita yhtenäisyyden edistämiseksi monimuotoisessa eurooppalaisessa kulttuurissa
Euroopan nuorten mukaan paremmat mahdollisuudet oppia vieraita kieliä matkustelemalla, Euroopan kulttuurikohteiden helpompi saavutettavuus ja oman kulttuurin säilyttäminen kansallisen ruokaperinteen ja käsiteollisuuden kautta voi inspiroida nuoria eurooppalaisia tutustumaan eri kulttuureihin ja...
Kulttuuriperintö kertoo Euroopan tarinan – Euroopan komission uusi teemajulkaisu luettavissa verkossa
Euroopan komission Suomen edustuston teemajulkaisuja koostetaan muutaman kerran vuodessa ajankohtaisista suuremmista asiakokonaisuuksista. Kulttuuriperintö nousee niissä tänä vuonna näyttävästi esiin.
Kerro väitöskirjatutkijalle sinun Naantalistasi
Mikä on tehnyt Naantalista sen kaupungin, joka se on tänä päivänä? Muun muassa tähän kysymykseen etsii vastausta Turun yliopiston väitöskirjatutkija Piia Pentti, joka kutsuu nyt nykyisiä ja entisiä naantalilaisia jakamaan...
Lapset ja nuoret etsivät eurooppalaisia tarinoita omasta lähiympäristöstään
Kulttuuriympäristön tekijät on Suomessa kehitetty lasten ja nuorten kilpailu, jossa tutkitaan ja arvioidaan lähiympäristöä ja kulttuuriperintöä. Vuodesta 2018 alkaen kilpailu on koko Euroopan yhteinen, ja kaikki alle 18-vuotiaat saavat osallistua...
Tärkeää ja säilyttämisen arvoista – valtaosa ihmisistä näkee kulttuuriperinnön voimavarana
Tammikuussa julkaistu valtakunnallinen kulttuuriperintöbarometri osoitti suomalaisten suhtautuvan positiivisesti kulttuuriperintöön ja sen säilyttämiseen. Vaikka kulttuuriperintö on aina yksilöllisesti miellettävä käsite, antoi laaja kyselytutkimus varsin selkeitä suuntaviivoja siitä, mitä suomalaiset pitävät kulttuuriperintönään...
Osallistavaa toimintaa, näyttelyitä ja keskustelutilaisuuksia – Kulttuuriperintövuoteen 2018 liittyviä hankkeita on jo noin 70
Vuosi 2018 on Euroopan yhteinen kulttuuriperinnön teemavuosi, jonka tarkoituksena on lisätä tietoisuutta Euroopan historiasta ja yhteisistä arvoista sekä kannustaa pohtimaan kulttuuriperinnön merkitystä. Suomessa kulttuuriperintövuosi on käynnistynyt vilkkaasti: helmikuun loppuun mennessä...
Kulttuuriperintöbarometri – mitä hyötyä siitä on?
Tammikuussa 2018 Museovirasto ja ympäristöministeriö julkaisivat ensimmäisen kokonaan Suomessa toteutetun kansalaisbarometrin kulttuuriperintöön liittyvistä näkemyksistä ja asenteista. Tulosten positiivisuus ilahdutti huomaamaan, että valtaosa suomalaisista pitää kulttuuriperintöä oleellisena osana omaa identiteettiään ja...
Kulttuuriperinnön eurooppalaisen teemavuoden 2018 osallistaviin hankkeisiin myönnettävien avustusten haku käynnistyy 12.2.2018
Museovirasto julistaa haettavaksi avustukset kulttuuriperinnön eurooppalaisen teemavuoden 2018 osallistaviin hankkeisiin. Haku alkaa 12.2.2018 kello 9.00 ja päättyy 12.3.2018 kello 15.00. Määrärahan tavoitteena on kehittää uusia toimintamuotoja, joilla edistetään vuorovaikutusta ja...
Presidentti Tarja Halosen puhe kulttuuriperintövuoden avajaisissa 19.1.2018
Kulttuuriperintövuoden avajaisia vietettiin 19.1.2018 Valkoisessa Salissa Helsingissä. Kulttuuriperintövuoden suojelija presidentti Tarja Halonen painotti puheenvuorossaan mm. kulttuurien ja kulttuuriperinnön moninaisuutta, kestävyyttä sekä sitä, että kulttuuriperintö on elävää...
Ministeri Sampo Terhon tervehdys kulttuuriperintövuoden avajaisissa 19.1.
Kulttuuriperintövuoden avajaisia vietettiin 19.1.2018 Valkoisessa Salissa Helsingissä. Eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terho korosti puheenvuorossaan teemavuoden keskeistä kansallista tavoitetta: ihmisten ja erilaisten yleisöjen osallisuuden lisäämistä sekä kulttuuriperinnön saatavuuden ja saavutettavuuden...
Kulttuuriperintövuoden avajaisia vietettiin juhlallisissa tunnelmissa
Kulttuuriperinnön eurooppalaisen teemavuodet kansallinen avajaisjuhla pidettiin Valkoisessa Salissa Helsingissä 19.1.2018. Kaikille avoimeen tilaisuuteen oli kokoontunut lähes 200 kulttuuriperinnön ystävää eri puolilta Suomea.
Tutkimus: suomalaiset haluavat vaalia kulttuuriperintöä, mutta peräänkuuluttavat viranomaisten roolia
Valtaosa suomalaisista pitää kulttuuriperinnön ja -ympäristön säilyttämistä tärkeänä, kertoo Suomen ensimmäinen aihetta selvittänyt kansalaisbarometri. Ihmiset ovat valmiita käyttämään rahaa ja aikaa kulttuuriperinnön hyväksi, mutta toisaalta toivovat viranomaisilta aktiivista roolia suojelussa...
Kulttuuriperintö Euroopan unionin politiikassa
Tuuli Lähdesmäen johtamassa Euroopan tiedeneuvoston rahoittamassa EUROHERIT-tutkimushankkeessa (www.jyu.fi/euroherit) tarkastellaan Euroopan unionia kulttuuriperintökentän toimijana ja sen kulttuuriperintöpolitiikkaa pyrkimyksenä hallita kulttuuriperinnön merkityksiä ja tuottamisprosesseja. Tutkimushankkeen empiirinen osuus kohdistuu unionin tuoreimpaan kulttuuriperintötoimeen, Euroopan...
Hyvää joulua ja onnellista Kulttuuriperintövuotta 2018!
Kulttuuriperintövuoden koordinaattorit toivottavat kaikille hyvää joulua ja onnellista Kulttuuriperinnön eurooppalaista teemavuotta 2018!
Museovirasto jakoi avustuksina 279 000 euroa kulttuuriperinnön eurooppalaisen teemavuoden 2018 hankkeisiin
Museovirasto on jakanut kulttuuriperinnön eurooppalaisen teemavuoden 2018 osallistaviin hankkeisiin yhteensä 279 000 euroa yhteisöille, kansalaisjärjestöille ja museoille. Avustusta sai 17 hakemusta, joiden saama keskimääräinen avustussumma oli 16 411 euroa.
Presidentti Tarja Halonen eurooppalaisen kulttuuriperintövuoden 2018 suojelijaksi – avajaisia vietetään 19.1.
Euroopan yhteisen kulttuuriperinnön teemavuoden tarkoituksena on lisätä tietoisuutta Euroopan historiasta ja yhteisistä arvoista sekä kannustaa pohtimaan kulttuuriperinnön merkitystä nyt ja tulevaisuudessa. Suomessa kulttuuriperintövuoden suojelijana toimii presidentti Tarja Halonen. Teemavuoden avajaisia...