Euroopan kulttuuriperintö -aineistopaketti opettajille julkaistu

Kulttuuriperinnön eurooppalaisen teemavuoden innoittamana komissio on julkaissut Eurooppalainen kulttuuriperintö -opetuspaketin 10-15 vuotiaiden opetukseen ja kutsuu opettajia mukaan kokeilemaan aineistoa omassa opetuksessaan.

Euroopan komission Koulutus- ja kulttuuriosasto tiedottaa kansainvälisenä opettajien päivänä 5.10.2018 

Hyvä opettaja!

Kulttuuriperinnön eurooppalainen teemavuosi 2018 tarjoaa hyvän tilaisuuden herättää lasten ja nuorten kiinnostusta yhteiseen kulttuuriperintöömme: kirjallisuuteen, kuvataiteeseen, elokuviin, muistomerkkeihin, perinnekäsitöihin, -ruokiin ja -tapoihin yms.

Olemme tuottaneet opetusaineiston, jonka tavoitteena on helpottaa  eurooppalaiseen kulttuuriperintöön tutustumista oppilaiden kanssa. Euroopan kulttuuriperintö ‑opetusaineistossa käsitellään sekä kulttuuriperinnön käsitettä että sitä, miten kulttuuriperintö näkyy oppilaan lähiympäristössä ja Euroopan tasolla.

Aineistosta konkreettisia ideoita toimintaan

Konkreettiset toimintaideat aktivoivat oppilaita perehtymään kulttuuriperinnön eri muotoihin niin luokkahuoneessa kuin koulun ulkopuolellakin.

Aineisto herättää pohtimaan esimerkiksi seuraavia kysymyksiä: 

  • Mitä kulttuuriperintö on ja miksi sitä kannattaa vaalia?
  • Mitä on eurooppalainen kulttuuriperintö, ja miksi se on Euroopan maille yhteistä ja ulottuu maiden rajojen yli?
  • Voimmeko rakentaa yhteistä tulevaisuutta vaalimalla Euroopan kulttuuriperintöä ja pitämällä sitä arvossa?

Sisältö sopii kaikkiin oppiaineisiin

Aineistopakettia voivat käyttää kaikkien oppiaineiden opettajat käsitellessään oppitunneilla kulttuuriperintöön liittyviä teemoja. Se soveltuu 10–15-vuotiaiden oppilaiden opetukseen. Aineistoa voi hyvin käyttää myös teemavuoden 2018 jälkeen.

Aineistopaketin rakenne

Aineiston sisältämässä Opettajan oppaassa esitellään pakettiin sisältyvät projektiehdotukset, oppituntisuunnitelmat ja online-peli sekä annetaan ohjeita niiden käyttöön. Oppaassa on myös linkkejä hyödyllisiin tietolähteisiin ja vinkkejä oppilastöiden jakamiseen verkossa.

Aineistopaketissa on kaksi oppituntisuunnitelmaa: Toisella oppitunneista pelataan verkossa Kulttuuriperintöetsivät-peliä, joka antaa oppilaille kulttuuritietoa ja johdattelee aiheen äärelle.  Toisella tunnilla taas oppilaita perehdytetään tarkastelemaan oman kulttuuriperintönsä eurooppalaisia vaikutteita luovuutta vaativissa käytännön projekteissa. Tarjolla on 16 projektiehdotusta, joita voi toteuttaa luokkahuoneessa tai sen ulkopuolella:

Keitä me olemme
Pop-up-taiteilijat
Aikakapselit
Innoitusta perinteestä
Muistomerkki haltuun
Juhlat
Euroopan kulttuurireitit
Yhteinen kulttuuriperintö
DiscoverEU: Eurooppalainen toivelista
Teollinen perintö
Tanssitaan!
Perinteikäs pyöräretki
Uusia löytöjä
Ystäväkaupunki
Nuoret kulttuuriperinnön puolesta
Euroopan kulttuuriperintötunnus

Kulttuuriperintöetsivät -verkkopeli on kaikkien vapaasti käytettävissä. Pelissä on kaksi vaikeustasoa, jotka on tarkoitettu 10–12-vuotiaille ja 13–15-vuotiaille. Pelatessaan oppilaat saavat tietoa Euroopan kulttuuriperinnöstä ja saattavat innostua keskustelemaan aiheesta. Peliä pelataan opettajan johdolla pareittain tai ryhminä.

Euroopan kulttuuriperintö -opetusaineisto

Kulttuuriperintöetsivät -peli


Toolkit