Euroopan kulttuuriperintöpalkinto Suomeen kulttuurikasvatussuunnitelmille

Suomalaiset kulttuurikasvatussuunnitelmat ja Kulttuurivoltti-hanke on saanut Euroopan unionin ja Europa Nostran vuoden 2018 kulttuuriperintöpalkinnon (European Union Prize for Cultural Heritage / Europa Nostra Award). Kulttuuriperinnön eurooppalaisen teemavuoden vuoksi erityisesti huomiota kiinnitettiin tänä vuonna palkittujen kulttuuriperintöön liittyvien saavutusten eurooppalaiseen erityisarvoon.

Kulttuurikasvatussuunnitelma tarjoaa lapsille ja nuorille kulttuuri- ja kulttuuriperintökasvatusta osana kunnan perusopetusta. Hankkeessa tuotettiin verkkotyökalu, kulttuurikasvatussuunnitelma.fi, jonka avulla kunnat voivat itsenäisesti laatia kulttuurikasvatussuunnitelman, joka perustuu heidän omaan paikalliseen kulttuuritarjontaansa. Työkalu on vapaasti kaikkien käytettävissä kolmella kielellä: suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

"Hanke tarjoaa suhteellisen edullisen, mutta tehokkaan mallin, jota voidaan soveltaa kaikkialla Euroopassa sellaisen opetuksen suunnittelussa, jonka keskiössä ovat kulttuuriset arvot”, tuomaristo vahvisti. Kulttuurivoltti -hankkeen toteuttivat Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura ja Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto. Tärkeimmät yhteistyökumppanit olivat Kuntaliitto, Opetushallitus ja Taiteen edistämiskeskus. Hanketta rahoitti opetus- ja kulttuuriministeriö. Lisäksi Taiteen edistämiskeskus tuki työpajakiertueen järjestämistä.

Äänestä omaa suosikkiasi!

Voittajat palkitaan 8.–24. kesäkuuta järjestettävässä Euroopan kulttuuriperintöhuippukokouksessa Berliinissä. European Heritage Summit on Kulttuuriperinnön eurooppalaisen teemavuoden keskeisimmistä tapahtumista ja korvaa European Heritage Congressin 2018. Palkintoseremonia järjestetään 22. kesäkuuta.

Palkittujen hankkeiden joukosta valitaan seitsemän Grand Prix -voittajaa, jotka saavat 10 000 euron suuruisen pääpalkinnon. Grand Prix -voittajat julkistetaan European Heritage Summitissa Berliinissä kesäkuussa. Lisäksi yksi palkituista valitaan nettiäänestyksellä yleisön suosikiksi. Omaa suosikkia voi äänestää osoitteessa vote.europanostra.org. Oman maan palkittua hanketta saa äänestää, ja kampanjointia sen puolesta jopa toivotaan.

Suunnitelma jo 90 paikkakunnalla – 50 kunnassa valmisteilla

Kulttuurivoltti -hankkeen käynnistyessä kulttuurikasvatussuunnitelmia oli Suomen 311 kunnasta vain 43 paikkakunnalla. Hankkeen päättyessä vuonna 2017 kulttuurikasvatussuunnitelmia oli jo 90 eri puolilla Suomea. Lisäksi 50 suunnitelmaa oli valmisteilla.

Työpajoja järjestettiin 15 paikkakunnalla ja kiertue tavoitti 83 Suomen kuntaa ja sai tilaisuuksiinsa yli 450 osallistujaa. Lastenkulttuurikeskusten liitto jatkaa yhteistyössä Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran kanssa työpajojen järjestämistä niillä alueilla, joilla ei vielä ole kulttuurikasvatussuunnitelmaa.

"Hankkeessa luotiin kokonaisvaltainen ja joustava lähestymistapa opetussuunnitelmatyöhön digitaalista työkalua hyödyntäen. Väline toimii niin paikallisella, kansallisella ja eurooppalaisella tasolla. Hankkeen tulokset todistavat, kuinka verkkotyökalulla voi saada aikaan nopeasti laajoja vaikutuksia yhteisöissä ", tuomaristo toteaa.

Tuomaristo katsoi, että kulttuurikasvatussuunnitelma koskettaa kaikkia kunnan lapsia heidän taustastaan riippumatta ja että se saavuttaa tehokkaasti myös ne kunnat ja alueet, joissa lapsille ja nuorille suunnattuja kulttuuripalveluja ei ole. Kulttuurikasvatussuunnitelmat varmistavat ympäröivän alueen koulujen ja kulttuurilaitosten välisen yhteistyön ja antavat osallistujille mahdollisuuden tutustua kotikaupunkinsa tai lähialueensa kulttuuriin ja kulttuuriperintöön kannustaen ymmärtämään paikallisen kulttuurin monimuotoisuutta.

"Kulttuurivoltti on korostanut, että taide-, kulttuuri- ja kulttuuriperintökasvatuksen sisällyttäminen paikalliseen opetussuunnitelmaan on tärkeää oppilaiden yhdenvertaisuuden toteutumisen kannalta. Tämä luo myös pohjaa vastuulliselle kansalaisuudelle sekä luovuuteen ja innovatiivisuuteen pohjautuvan toiminnan arvostukselle”, todetaan lausunnossa.

Tiedotteet
Tiedote Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran sivuilla:
https://www.kulttuuriperintoka...

Tiedote Lastenkulttuurikeskusten liiton sivuilla:
http://www.lastenkulttuuri.fi/...

Europa Nostran suomenkielinen lehdistötiedote http://www.europanostra.fi/wp-... (sisältää lisää lehdistökuvia)

Europan Nostran englanninkielinen lehdistötiedote:
http://www.europanostra.org/eu...

Lehdistökuvat
Lataa osoitteesta: https://flic.kr/p/DzPRwL

Lataa osoitteesta: https://flic.kr/p/GM69dx

Lisätietoa

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura
toiminnanjohtaja Ira Vihreälehto
ira.vihrealehto@kulttuuriperintokasvatus.fi
puh. / tel. +358 50 338 1743

Lastenkulttuurikeskusten liiton asiantuntijat:
http://www.lastenkulttuuri.fi/eun-kulttuuriperintopalkinto-kulttuurikasvatussuunnitelmille/

Europa Nostra Finland
Anna-Maija Halme
anna-maija.halme@europanostra.fi
puh. / tel. +358 40 536 8188Lisätietoja palkinto-ohjelmasta
www.europanostra.fi/europa-nos...
www.europeanheritageawards.eu/...