Irtisanottu perintö — Mitä jää jäljelle, kun työsuhde päättyy?

"Se oli karu ja yksinkertainen tilanne" . Työväenmuseo Werstas on kerännyt irtisanomisiin liittyviä esineitä ja tarinoita Kulttuuriperintövuoden hankkeessaan.

Irtisanomiskokemuksia on kerätty eri puolilta Suomea. Lähes 50 ihmistä yli 20 eri toimialalta kertoivat oman irtisanomistarinansa. Tuotantolaitosten alasajo, päättyvät työsuhteet ja irtisanomiset ovat oleellinen osa eurooppalaista, ja suomalaista, kulttuuriperintöä.

Euroopassa alkanut teollinen vallankumous loi pohjaa tämän päivän hyvinvointivaltiolle. Teollisuuden merkitys on Euroopassa viimeisinä vuosikymmeninä kuitenkin romahtanut halpatuotannon ja robotisaation myötä. Ne aiheuttavat jatkuvasti tuotannon supistuksia ja konkursseja monilla toimialoilla.

Mielikuvat sukupolvelta toiselle siirtyvistä ammateista, vuosikymmenten työurista ja paikallisyhteisöön sitoutuneista tehtaista eivät ole enää osa arkeamme. Nykyään yhteiseen eurooppalaiseen muistiin kuuluvat pikemminkin kokemukset lomautuksista, irtisanomisista sekä työpaikkojen katoamisesta ja siirtymisestä muualle. Kokemus potkuista on osa meidän aikamme suurta jälkiteollista kertomusta, vaikka sitä ei aina haluttaisi muistaa.

Irtisanomistarinoiden ja niihin liittyvien esineiden kautta tulee esille inhimillinen kokemus työpaikasta ja sen katoamisesta. Kerättyyn kokoelmaan kuuluu tähän mennessä muun muassa työpaikalla käytössä olleita kahvikuppeja, avainkaulanauhoja, ammattilehtiä ja työvaatteita. Kokoelmaan on saatu myös taidelahjoituksia, jotka on tehty hälventämään irtisanomiskokemuksen aiheuttamaa hämmennystä ja mielipahaa. Esineisiin liittyy muisto irtisanomisesta, kadonneesta työpaikasta ja työyhteisöstä.

Vuoden 2018 aikana kerättyihin irtisanomiskokemuksiin ja esineisiin voi tutustua tyovaenliike.fi –sivustolla olevan Irtisanottu perintö -verkkonäyttelyn kautta.

Vaikka hanke päättyy tämän vuoden lopussa, Werstas ottaa jatkossakin vastaan irtisanomisiin liittyvää aineistoa sekä tallentaa ihmisten kokemuksia asiasta.

http://www.tyovaenliike.fi/irt...

Jenni Ahto-Hakonen, Työväenmuseo Werstas

Työväenmuseo Werstas