Kerro väitöskirjatutkijalle sinun Naantalistasi

Mikä on tehnyt Naantalista sen kaupungin, joka se on tänä päivänä? Muun muassa tähän kysymykseen etsii vastausta Turun yliopiston väitöskirjatutkija Piia Pentti, joka kutsuu nyt nykyisiä ja entisiä naantalilaisia jakamaan kotiseutukokemuksiaan teemakirjoitusten muodossa. Kirjoitusaikaa on 30.9.2018 asti.

Mikä on tehnyt Naantalista sen kaupungin, joka se on tänä päivänä? Muun muassa tähän kysymykseen etsii vastausta Turun yliopiston väitöskirjatutkija Piia Pentti, joka kutsuu nyt nykyisiä ja entisiä naantalilaisia jakamaan kotiseutukokemuksiaan teemakirjoitusten muodossa. Kirjoitusaikaa on 30.9.2018 asti.

Pentti kartoittaa ihmisten omakohtaisia kokemuksia ja käsityksiä siitä, mikä nykypäivän Naantalissa on merkityksellistä. Kirjoittaja voi itse valita vapaasti näkökulman. Hän voi esimerkiksi pohtia, millaisen historian tulosta Naantali on, mitkä ovat tärkeimmät teemat Naantalin historiassa, ja miksi? Mikä Naantalissa on nykyään tärkeää ja mikä on juuri minulle tärkeintä naantalilaista kulttuuriperintöä. Moniääninen tutkimus pyrkii laajentamaan käsityksiä Naantalista ja naantalilaisuudesta.

– "Kaupungit sisältävät lukuisia kerrostumia ja alakulttuureja. Myös Naantalin kulttuuriperintöyhteisöt ja kulttuuriperinnön ilmenemismuodot ovat moninaisia", Pentti sanoo. "Minua kiinnostaa, miten naantalilaisuus konstruoituu ihmisten ajatuksissa, arvoissa ja asenteissa."

Naantalilla Pentti tarkoittaa kantakaupungin lisäksi Merimaskun, Rymättylän, Velkuan, Livonsaaren ja Lempisaaren alueita. Erityisen kiinnostavana Pentti pitää mahdollisuutta selvittää, miten kaupungin saaristo-osissa koetaan naantalilaisuus, vai koetaanko lainkaan.

– "Naantalissa olisi tärkeää pohtia nykyhetkestä käsin, keitä me olemme ja millaisen historian tulosta tämä on. Tällaiselle pohdinnalle olisi tarvetta jokaisessa kuntaliitoksen läpi käyneessä kunnassa", Pentti sanoo.

Tutkimukseen voivat osallistua kaikki nykyiset ja entiset naantalilaiset kirjoittamalla vapaamuotoisen tekstin ja lähettämällä sen 30.9.2018 mennessä sähköpostin liitteenä osoitteeseen piia.s.pentti@utu.fi tai postitse osoitteeseen Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelma/ Kulttuuriperinnön tutkimus, Piia Pentti, PL 124, 28101 PORI.

Kirjoittajia pyydetään liittämään kirjoituksen mukaan allekirjoitettu suostumus siihen, että kirjoitus voidaan arkistoida joko kirjoittajan nimellä tai nimettömänä ja että kirjoitusta voidaan käyttää tutkimuksessa ja julkaisuissa.

Tilastointia varten kirjoittajien toivotaan ilmoittavan seuraavat taustatiedot: ikä, sukupuoli, ammatti, osoite sekä kuinka kauan kirjoittaja on asunut Naantalissa. Tiedot käsitellään luottamuksellisesti, eivätkä yksittäiset kirjoittajat ole tunnistettavissa valmiissa tutkimuksessa.

Lisätietoja antavat
Piia Pentti, väitöskirjatutkija, piia.s.pentti@utu.fi, Turun yliopisto
Anna Sivila, professori, anna.sivula@utu.fi, Turun yliopisto