Kulttuuriperintöbarometri – mitä hyötyä siitä on?

Tammikuussa 2018 Museovirasto ja ympäristöministeriö julkaisivat ensimmäisen kokonaan Suomessa toteutetun kansalaisbarometrin kulttuuriperintöön liittyvistä näkemyksistä ja asenteista. Tulosten positiivisuus ilahdutti huomaamaan, että valtaosa suomalaisista pitää kulttuuriperintöä oleellisena osana omaa identiteettiään ja on ylpeitä kulttuuriperinnöstään. Ihmiset myös ajattelevat kulttuuriperinnön olevan yhteisöllinen ja yhdistävä asia.

Kyselytutkimus valotti arvokkaalla tavalla sitä, miten suomalaiset mieltävät kulttuuriperinnön ja kulttuuriympäristön käsitteet. Kulttuuriperinnöksi määriteltiin selvimmin tavat, perinteet ja (käden)taidot (64 %), ihmisten yhteiset kokemukset ja tarinat (61 %) sekä kieli (58 %). Kolme selkeimmin kulttuuriympäristöön kuuluvaa asiaa olivat vastaajien mukaan maisemat (59 %), luontoympäristö (54 %) ja rakennettu ympäristö (48 %). Kaikkein halukkaimpia ihmiset olivat vaalimaan luontoympäristöä (56 %), tapoja, perinteitä ja kädentaitoja (54 %), kieltä (48 %), muinaisia paikkoja ja monumentteja sekä maisemia (37 %). 

Näin lueteltuna tieto on pelkkiä lukuja, joten mikä arvo yli 2 000 vastaajan kansalaiskyselyn tuloksilla lopulta on? Kuka barometriä voi jatkossa hyödyntää, ja millaisissa tarkoituksissa barometriä voi käyttää?  

Kun barometrin tuloksia yhdistää hyvin määriteltyyn kysymykseen, voi aineistoa hyödyntää kulttuuriperintötyön strategisessa kehittämisessä ja tutkimustoiminnassa. Esimerkiksi edellisen luetteloon pohjalta on kiinnostavaa huomata, että kulttuuriperinnöstä puhuttaessa ihmiset liittävät sen voimakkaimmin eläviin aineettoman kulttuuriperinnön muotoihin ja että korkeimmalle kyselyssä nousi ihmisten arvostus luontoympäristöä kohtaan. Tällaiset näkökulmat ovat tärkeitä esimerkiksi kulttuuriperinnön suojelu- ja museotyölle.  

Kulttuuriperintöbarometrin laaja aineisto tarjoaa hyvän aineiston tieteelliselle kulttuuriperinnön ja kulttuuriympäristön tutkimukselle. Tässä tarkoituksessaan sen käyttötavat palvelevat monenlaisia tutkimuskysymyksiä, ja muihin tietoihin yhdistettynä barometristä ammennettavia analyysejä voi hyödyntää hyvinkin erilaisten tieteenalojen tutkimustyössä. Ennen muuta aineistoa on kuitenkin mahdollisuus käyttää päätöksentekoa tukevana tietona sekä vaikuttajaviestinnässä.  

Kulttuuriperintöbarometrin aineiston käyttöön kannustetaan mahdollisimman monella tavalla. Barometri on julkaistu avoimella CC BY 4.0 -lisenssillä, mikä tarkoittaa, että kuka tahansa voi muokata aineistoa ja hyödyntää sitä kopioimalla ja levittämällä missä tahansa välineessä ja muodossa. Edes tiedon kaupallista käyttöä ei ole rajattu pois.  

Kannustammekin kaikkia kulttuuriperintöasioista kiinnostuneita tutkijoita, harrastajia, vaikuttajia ja tavallisia kansalaisia jakamaan ja tuottamaan uudenlaista tietoa tärkeästä aiheesta. Kulttuuriperintö on läsnä meidän jokaisen arjessa. Aihetta käsittelevä kansalaisbarometri auttaa hahmottamaan, miten ihmiset asian mieltävät ja tarjoaa pohjan aiheen syvällisemmille analyyseille.