​Mopolla Eurooppaan! Kulttuuriympäristön tekijät -kilpailun töissä kuuluu nuorten oma ääni

Ensimmäistä kertaa koko Euroopan laajuisena järjestetyssä Kulttuuriympäristön tekijät -kilpailussa lapset ja nuoret etsivät eurooppalaisia tarinoita omasta lähiympäristöstään. Suomen osakilpailun raati valitsi viisi parasta työtä, joiden tekijät ovat Kouvolasta, Pedersörestä, Pudasjärveltä ja Vantaalta. Kaikissa saapuneissa töissä kiinnostavaa oli lasten ja nuorten näkökulmat omaan elinympäristö ja eurooppalaisuuteen. Euroopan kulttuuriympäristöpäivät ovat osa Kulttuuriperinnön eurooppalaista teemavuotta.

Tarinoita mopokulttuurista esihistoriaan

Kulttuuriympäristön tekijät -kilpailun Suomen osakilpailuun saapui kaikkiaan 44 työtä eri puolilta Suomea. Lapset ja nuoret kertoivat kiinnostavilla kuvillaan ja teksteillään eurooppalaisia tarinoita omasta lähiympäristöstä! Kouvolasta lähetetty työ kertoo Inkeroisten kartonkitehtaasta ja Kymenlaakson teollisuusperinnöstä ja pudasjärveläinen osallistuja puolestaan nostaa esille luonnon moninaisuuden Euroopassa. Pedersörestä viiden parhaan joukkoon mahtui peräti kaksi työtä, joista toisessa nousee esille nuorten oma mopokulttuuri ja toisessa rakennetun ympäristön ja luonnon suhde. Vantaalta saapuneessa työssä kuvataan omaa lähiympäristöä ja sen muutosta esihistoriasta nykypäivään.

Suomen kansallisen kilpailun tuomaristona toimi Euroopan kulttuuriympäristöpäivien työryhmä. Viiden parhaan työn valinnassa painotettiin eurooppalaisuuden välittymistä ja erilaisia lähestymistapoja. Valinnoillaan tuomaristo halusi nostaa esille nuorten omat maailmankuvat, kulttuurit ja kiinnostuksen kohteet. Ilahduttavasti Suomen osakilpailuun saapui töitä kolmella kielellä, suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

 

Kansainvälinen kilpailu sai alkunsa Suomesta 

Kulttuuriympäristön tekijät on lasten ja nuorten kilpailu, jossa tutkitaan ja arvioidaan lähiympäristöä ja kulttuuriperintöä. Kilpailu on vuodesta 2018 alkaen yhteinen kaikille Euroopan alle 18-vuotiaille ja osa European Heritage Makers Week -projektia. Kilpailulla halutaan kannustaa lapsia ja nuoria havainnoimaan, tutkimaan ja arvioimaan lähiympäristöään.

Suomen kilpailun viisi mielenkiintoisinta työtä lähetetään finaaliin, kisaamaan koko European Heritage Makers Week -tapahtuman palkinnoista. Kansainvälinen tuomaristo valitsee kesän aikana kaikkien maiden töistä kymmenen inspiroivinta kuvaa tarinoineen ja kutsuu niiden tekijät syksyllä Strasbourgiin suureen kulttuuriperintöjuhlaan! 

European Heritage Makers Week on saanut inspiraationsa Suomessa vuodesta 2013 alkaen järjestetystä Kulttuuriympäristön tekijät -kilpailusta, jonka ovat kehittäneet Suomen Kotiseutuliitto, Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura, Opetushallitus, Museovirasto ja ympäristöministeriö.

 

Kilpailu juhlistaa Euroopan kulttuuriympäristöpäiviä ja kulttuuriperinnön teemavuotta 

Euroopan Unioni on nimennyt vuoden 2018 Euroopan kulttuuriperinnön teemavuodeksi. Sekä Heritage Makers Week -tapahtumassa että teemavuoden tavoitteissa yhdistyvät eurooppalaisuus ja paikallisuus: vuoden aikana kaikkia eurooppalaisia kannustetaan tutustumaan Euroopan kulttuuriperintöön ja pohtimaan sen merkitystä omassa arjessa. 

Kilpailu on osa European Heritage Days -tapahtumakokonaisuutta, jota vietetään Euroopan neuvoston ja Euroopan komission aloitteesta 50 maassa. Päivien paikallisiin tapahtumiin osallistuu vuosittain yli 20 miljoonaa ihmistä. Suomessa päiviä juhlitaan nimellä Euroopan kulttuuriympäristöpäivät. Tarkoituksena on nähdä kulttuuriympäristö ja -perintö voimavarana ja hyvinvoinnin lähteenä. Suomessa juhlitaan 3.–9.9.2018 sadoin tapahtumin teemalla Tunne perintösi, jaa tarinasi.

Sosiaalisessa mediassa kokonaisuus näkyy tunnisteilla #EHDs, #kulttuuriympäristöpäivät, #HeritageMakers

Suomen tuomariston valitsemat viisi finalistia kuvauksineen löytyvät kulttuuriymparistomme.fi -sivustolta.

Kaikki työt ovat katsottavissa sivustolla http://www.europeanheritagedays.com/Event/cb194/European-Heritage-Makers-in-Finland-2018-Suomen-Kulttuuriympariston-tekijat-2018-Finlands-Kulturmiljoskaparna-2018, välilehdellä Visitor Book.

Steam Engine Aleksi Kelloniemi
Euroopan Luonto Malla Väyrynen
Högstadieskolan Och Granqvist Simon Järn
Ånäs Från Stenålder Till Nu Saga Koivisto