Museovirasto jakoi avustuksina 279 000 euroa kulttuuriperinnön eurooppalaisen teemavuoden 2018 hankkeisiin

Museovirasto on jakanut kulttuuriperinnön eurooppalaisen teemavuoden 2018 osallistaviin hankkeisiin yhteensä 279 000 euroa yhteisöille, kansalaisjärjestöille ja museoille. Avustusta sai 17 hakemusta, joiden saama keskimääräinen avustussumma oli 16 411 euroa.

Rahoitusta myönnettiin erityisesti uusille toimintamuodoille, joilla edistetään vuorovaikutusta ja yksilöiden ja yhteisöjen osallisuutta kulttuuriperintöön. Hankkeiden joukossa on sekä pieniä, paikalliseen toimintaan liittyviä että suuria, koko maata koskevia hankkeita.

Avustushakemuksia saapui 71. Haettujen avustusten yhteissumma oli 1 836 437 euroa.

KULTTUURIPERINNÖN EUROOPPALAISEN TEEMAVUODEN 2018 HANKKEISIIN MYÖNNETYT AVUSTUKSET

Aboa Vetus & Ars Nova/ Matti Koivurinnan säätiö    25 000 euroa, Innostu, seuraa ja sitoudu! Kohti yhteisöllistä arkeologiaa –hanke   

Designmuseon ja Suomen rakennustaiteen museon Ystävät DAMY ry, Designmuseets och Finlands Arkitekturmuseums Vänner r.f. 15 000 euroa, Ystävyyslataamo-hanke   

Fiskars Hembygdsförening rf    25 000 euroa, Upp med ångan / Pökköä pesään -hanke   

Helsingin kaupunki/kaupunginmuseo    20 000 euroa, Eri-ikäiset kaupunkilaiset osallistumaan kulttuuriperinnön käyttöön ja vaalimiseen -hanke   

ICOMOSin Suomen osasto ry    15 000 euroa, Kaikkien yhteinen kulttuuriperintö -hanke    

John Nurmisen säätiö sr    25 000 euroa, Aineettoman kulttuuriperinnön ekosysteemi -hanke         

Suomen Kirjainstituutin säätiö /Sastamalan seudun museo 15 000 euroa, Jalkautuva museo -hanke

Kulttuuriosuuskunta Vehrä    25 000 euroa, Perinnetalkoot-konsepti

Linco kieliammattilaiset ry 2 500 euroa, Eurooppalaiset kulttuurivierailut -hanke

Maanomistajain liitto - Jordägarnas Förbund ry 4 000 euroa, Meidän talomme, teidän kulttuurinne -hanke   

Nuoren Voiman liitto ry    7 000 euroa, Kuvataiteesta esseeksi kurssit -hanke            

ProAgria Oulu ry / Oulun maa-ja kotitalousnaiset 7 000 euroa, Niittyheinä ja kissankello -hanke         

ProSiika ry    12 500 euroa, Pyydä, paista ja nauti oma varrassiikasi -hanke

Saamelaismuseosäätiö – Sámi Museum    25 000 euroa- Yhteisöllinen tutkimushanke kolttasaamelaisten kotouttamisesta Suomessa 1939–1949-hanke   

Suomen kulttuuriperintökasvatuksen seura ry    30 000 euroa, Mobiilireittejä kulttuuriperintöön -hanke   

Vartiosaari-seura ry – Vårdö sällskapet r.f.    6 000 euroa, Vartiosaaren kulttuuriperintökohteen turvaaminen ja hoito -hanke

Työväen museoyhdistys ry (Työväenmuseo Werstas)    20 000 euroa, Irtisanottu perintö -hanke