Presidentti Tarja Halonen eurooppalaisen kulttuuriperintövuoden 2018 suojelijaksi – avajaisia vietetään 19.1.

Euroopan yhteisen kulttuuriperinnön teemavuoden tarkoituksena on lisätä tietoisuutta Euroopan historiasta ja yhteisistä arvoista sekä kannustaa pohtimaan kulttuuriperinnön merkitystä nyt ja tulevaisuudessa. Suomessa kulttuuriperintövuoden suojelijana toimii presidentti Tarja Halonen. Teemavuoden avajaisia vietetään kaikille avoimessa tilaisuudessa Helsingissä perjantaina 19.1.2018.

Kulttuuriperintö on läsnä meidän jokaisen arjessa. Kulttuuriperintöä voivat olla esimerkiksi tavat ja perinteet, rakennukset ja maisemat, elinkeinot tai vaikkapa pelit ja leikit. Euroopan unionin nimeämän kulttuuriperintövuoden tarkoituksena on nostaa esiin kulttuuriperinnön monimuotoisuutta ja sitä, miten kulttuuriperintö tukee kulttuurienvälistä vuoropuhelua. Suomessa vuoden painopisteenä on Osallisuus kulttuuriperintöön.

Kulttuuriperintövuoden toteuttamiseen voi osallistua kuka tahansa, yksityiset henkilöt, yhdistykset, yritykset ja muut yhteenliittymät. Teemavuoden koordinoinnista Suomessa vastaa Museovirasto. Vuoden aikana toivotaan syntyvän erityisesti sellaisia hankkeita ja aloitteita, jotka lisäävät vuorovaikutusta sekä yksilöiden ja yhteisöjen osallisuutta kulttuuriperintöön.

Kulttuuriperintövuoden avajaisia vietetään Helsingissä Valkoisessa Salissa perjantaina 19.1.2018 klo 14–17. Tilaisuus on kaikille avoin ja siihen voi ilmoittautua jo nyt Museoviraston verkkosivuilla. Tilaisuuden avaa kulttuuriperintövuoden suojelija presidentti Tarja Halonen. Puheenvuorojen ja musiikin lisäksi nostamme yhdessä maljan kulttuuriperinnölle.

Ilmoittautumiset 19.1. järjestettäviin kulttuuriperinnön teemavuoden avajaisiin sähköisellä lomakkeella tästä: https://www.webropolsurveys.co...

Ilmoittautumiset 4.1.2018 mennessä. Tilaisuus on kaikille avoin, mukaan mahtuu 200 ensiksi ilmoittautunutta.

Lisätietoja: Erikoissuunnittelija Aura Kivilaakso, puh. 0295 33 6027, aura.kivilaakso@museovirasto.fi Yli-intendentti Ulla Salmela, puh. 0295 33 6251, ulla.salmela@museovirasto.fi

http://www.nba.fi/fi/ajankohta...