Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen "Heritage Hubs" -hankkeelle Kulttuuriperintövuoden eurooppalainen rahoitus

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura on saanut rahoituksen kulttuuriperintökasvatuksen kehittämishankkeelle eurooppalaisesta kulttuurialan Luova Eurooppa -rahoitusohjelmasta. Rahoitus on suunnattu erityisesti Kulttuuriperinnön eurooppalaisen teemavuoden tavoitteita toteuttaville hankkeille.


”Olemme kovin iloisia ja innoissamme, kun pääsemme vetämään tätä hanketta yhdessä suomalaisten, serbialaisten, espanjalaisten ja italialaisten kumppaneidemme kanssa ja tuomaan nuoria eri maista yhteen. Löydämme hankkeen aikana varmasti sekä eroja ja yhtäläisyyksiä kulttuuriperinnöissämme ja vuorovaikutuksen ja vuoropuhelun avulla rakennamme siltoja menneisyyden ja nykyisyyden, etelän ja pohjolan, idän ja lännen välille. ”

Hankkeessa ovat partnereina Serbiasta Centre For Urban Deelopment, Espanjasta La Fundación San Millán de la Gogolla, ja Italiasta Viteco. Hanke käynnistyy kesällä 2018 ja päättyy keväällä 2020.

Hankkeessa tutustutaan, tunnistetaan, esitetään sekä tulkitaan ja uudelleen tulkitaan kulttuuriperintöä –  läheistä että vähemmän tuttua. Hankkeeseen osallistuvat 11­-15-vuotiaat nuoret valitsevat itselleen tärkeän ja merkityksellisen kulttuuriperinnön, jonka he haluavat esitellä ja jakaa kumppanimaiden nuorten kanssa digitaalisesti. Nuoret myös valitsevat muiden tekemistä esityksistä kiinnostavan ja toteuttavan siitä oman tulkintansa, jonka he myös esittävät eurooppalaisille koululaisvieraille.

Hankkeen yhteistyöverkosto muodostuu sekä opetus- että kulttuuriperintöalan toimijoista kumppanimaissa edistäen sektoreiden ja ammattilaisten välistä tuntemusta ja tietämistä sekä yhteistyötä kulttuuriperintökasvatuksen kehittämiseksi.

Hankkeen kokemukset ja tulokset ovat vapaasti saatavilla sekä hankkeen aikana, että sen jälkeen. Tavoitteena on kehittää kulttuuriperintökasvatuksen menetelmiä ja työkaluja siten, että ne entistä paremmin tukevat lasten ja nuorten osaamista ja osallisuutta kulttuuriperinnöstä sekä aktiivista toimijuutta yhteiskunnassa ja kulttuurissa.

Suomesta hankkeeseen etsitään nyt mukaan sekä suomen- ja että ruotsinkielisiä kouluja (noin neljä). Ilmoittaudu pian mukaan: ira.vihrealehto@kulttuuriperintokasvatus.fi

Lisätietoa hankkeesta
Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran toiminnanjohtaja Ira Vihreälehto.

Tiedote Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran sivuilla: https://www.kulttuuriperintoka...

Euroopan komission tiedote http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3901_en.htm

Lista tuetuista teemavuoden eurooppalaisista hankkeista toimeenpanovirasto EACEAn sivuilla.

Lisätietoa Luova Eurooppa –ohjelmasta.