Suomessa kehitetyille kulttuurikasvatussuunnitelmille ja Kulttuurivoltti-hankkeelle vuoden 2018 Euroopan unionin kulttuuriperintöpalkinto / Europa Nostra -palkinto

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran ja Suomen Lastenkulttuurikeskusten liiton Kulttuurivoltti-hankkeen myötä kulttuurikasvatus tavoittaa yhä enemmän lapsia ja nuoria. Kulttuuriperinnön eurooppalaisen teemavuoden kunniaksi palkintotuomaristo painotti hankkeiden eurooppalaisuutta.

Kulttuurikasvatussuunnitelma turvaa lapsille ja nuorille suunnitelmallisen ja tavoitteellisen kulttuuriperintökasvatuksen osana kunnan perusopetusta. Kulttuurivoltti -hankkeessa tuotettiin verkkotyökalu, kulttuurikasvatussuunnitelma.fi, jonka avulla kunnat voivat itsenäisesti laatia kulttuurikasvatussuunnitelman, joka perustuu heidän omaan paikalliseen kulttuuritarjontaansa. Työkalu on vapaasti kaikkien käytettävissä kolmella kielellä – suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

“Hanke tarjoaa suhteellisen edullisen, mutta tehokkaan mallin, jota voidaan soveltaa kaikkialla Euroopassa sellaisen opetuksen suunnittelussa, jonka keskiössä ovat kulttuuriset arvot”, tuomaristo vahvisti.

Kulttuurivoltti -hankkeen toteuttivat Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura ja Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto. Tärkeimmät yhteistyökumppanit olivat Kuntaliitto, Opetushallitus ja Taiteen edistämiskeskus. Hanketta rahoitti opetus- ja kulttuuriministeriö. Lisäksi Taiteen edistämiskeskus tuki työpajakiertueen järjestämistä.

90 suunnitelmaa ympäri Suomen - 50 valmisteilla

Kulttuurivoltti -hankkeen käynnistyessä kulttuurikasvatussuunnitelmia oli Suomen 311 kunnasta vain 43 paikkakunnalla. Hankkeen päättyessä vuonna 2017 kulttuurikasvatussuunnitelmia oli jo 90 eri puolilla Suomea. Lisäksi 50 suunnitelmaa oli valmisteilla.

Työpajoja järjestettiin 15 paikkakunnalla ja kiertue tavoitti 83 Suomen kuntaa ja sai tilaisuuksiinsa yli 450 osallistujaa. Lastenkulttuurikeskusten liitto jatkaa yhteistyössä Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran kanssa työpajojen järjestämistä niillä alueilla, joilla ei vielä ole kulttuurikasvatussuunnitelmaa.

“Hankkeessa luotiin kokonaisvaltainen ja joustava lähestymistapa opetussuunnitelmatyöhön digitaalista työkalua hyödyntäen. Väline toimii niin paikallisella, kansallisella ja eurooppalaisella tasolla. Hankkeen tulokset todistavat, kuinka verkkotyökalulla voi saada aikaan nopeasti laajoja vaikutuksia yhteisöissä “, tuomaristo toteaa.

Tuomaristo katsoi, että kulttuurikasvatussuunnitelma koskettaa kaikkia kunnan lapsia heidän taustastaan riippumatta ja että se saavuttaa tehokkaasti myös ne kunnat ja alueet, joissa lapsille ja nuorille suunnattuja kulttuuripalveluja ei ole. Kulttuurikasvatussuunnitelmat varmistavat ympäröivän alueen koulujen ja kulttuurilaitosten välisen yhteistyön ja antavat osallistujille mahdollisuuden tutustua kotikaupunkinsa tai lähialueensa kulttuuriin ja kulttuuriperintöön kannustaen ymmärtämään paikallisen kulttuurin monimuotoisuutta.

“Kulttuurivoltti on korostanut, että taide-, kulttuuri- ja kulttuuriperintökasvatuksen sisällyttäminen paikalliseen opetussuunnitelmaan on tärkeää oppilaiden yhdenvertaisuuden toteutumisen kannalta. Tämä luo myös pohjaa vastuulliselle kansalaisuudelle sekä luovuuteen ja innovatiivisuuteen pohjautuvan toiminnan arvostukselle”, todetaan lausunnossa.

Palkinnot jaetaan European Heritage Summit -tapahtumassa Berliinissä

Voittajahankkeiden edustajat osallistuvat palkintoseremoniaan 22. kesäkuuta Berliinissä, jossa järjestetään tuolloin kaikkien aikojen ensimmäinen Euroopan kulttuuriperintöhuippukokous European Heritage Summit. Seremoniassa palkitaan myös seitsemän ehdokasta, jotka saavat 10 000 euron arvoisen Grand Prix -palkinnon sekä yleisön suosikki.

Tiedotteet:

Tiedote Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran sivuilla: https://www.kulttuuriperintoka...

Tiedote Suomen Lastenkulttuurikeskusten liiton sivuilla: https://www.lastenkulttuuri.fi...

Europan Nostra Finlandin lehdistötiedote:http://www.europanostra.fi/wp-... (täällä myös lisää lehdistökuvia)

EuropanNostran englanninkielinen lehdistötiedote: http://www.europanostra.org/eu...

Lehdistökuvat:

Lataa: https://flic.kr/p/DzPRwL
Lataa: https://flic.kr/p/GM69dx 

Lisätiedot:

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura
toiminnanjohtaja Ira Vihreälehto
ira.vihrealehto@kulttuuriperintokasvatus.fi
Puh.  +358 (0)50 338 1743

Suomen Lastenkulttuurikeskusten liiton asiantuntijat: http://www.lastenkulttuuri.fi/...

Europa Nostra Finland
sihteeri Anna-Maija Halme
anna-maija.halme@europanostra.fi
Puh. +358 (0)40 536 8188Cultural Center Annantalo Preview