Ystävyyslataamo -verkostohanke kannustaa museonystäväyhdistyksiä uudistumaan jakamalla hyviä ideoita keskenään

Museonystävät ovat suuri voimavara toimiessaan museoiden hyväksi vapaaehtoisina. Ne toimivat museoiden ja suuren yleisön välimaastossa tukien emomuseoita, kooten ja aktivoiden kulttuuriperinnöstä kiinnostuneita. Ystävyys mahdollistaa kurkistuksen kulissien taakse, tutustumisen museotyöhön, uusia oivalluksia ja kokemuksia. Ystävyyslataamo on osa Kulttuuriperinnön eurooppalaisen teemavuoden osallistavia hankkeita ja se on saanut rahoitusta Museovirastolta.

Ystävyyslataamo vie museoystävätoimintaa eteenpäin kehittämällä ystävien käyttöön yhteisen työkalupakin, josta voi ammentaa uusia ideoita ja toimintamalleja yhdistyksen toteutettavaksi. Hankkeessa mukana olevilta 21 museonystäväyhdistykseltä pyydetään kertomuksia menestyksekkäistä tapahtumista, retkistä, opastoiminnasta, huutokaupoista, varainkeruuhankkeista, kahvilatoiminnasta jne. joita yhdistys on järjestänyt. Ideat kerätään yksiin kansiin ja julkaistaan verkossa. Tuloksena syntyvää opasta voi hyödyntää inspiraation lähteenä vapaasti kaikki museonystäväyhdistykset sekä muut kulttuurialan vapaaehtoistoimijat.

Tärkeä osa Ystävyyslataamoa ovat hankevuoden 2018 aikana järjestettävät tapahtumat, joissa museoystävät kerääntyvät yhteen museo- ja kulttuurialan edustajien kanssa pohtimaan museoystävätoimintaa tänä päivänä sekä tulevaisuuden haasteita. Maaliskuisessa työpajassa Töölön kirjastolla korostui yhdessä tekeminen, kun museoystävät ideoivat hankkeen myötä syntyvän oppaan teknistä toteutusta ja sisältöä. Toukokuiseen kevätseminaariin Arkkitehtuurimuseolla osallistui yhteensä noin 60 museoystävää sekä museo- ja kulttuurialan edustajaa. Seminaarissa käytiin vilkasta keskustelua museoystävätoiminnan tavoitteista ja kevyen osallistumisen tai pop-up vapaaehtoistyön soveltamisesta yhdistystoimintaan. 

Hankkeen pääseminaari järjestetään sunnuntaina 16.9. Museokeskus Vapriikissa, Tampereella. Tule mukaan keskustelemaan museoystävien tulevaisuuden haasteista sekä kuuntelemaan mielenkiintoisia puheenvuoroja nuorten yleisöjen osallistamisesta kulttuuriperinnön pariin.
 
Lisää seminaarista ja hankkeesta: Ystävyyslataamo

Museoystävät somessa: https://www.facebook.com/ystav... @ystävyyslataamo #ystävyyslataamo

Ystävyyslataamo Png

Kevätseminaarissa kuultiin avauksia kansalaisliikkeestä, digitaalisuudesta ja museoalan nykytilanteesta. Kansalaisareenan Aino Kostiainen esitteli museoympäristössä tapahtuvan vapaaehtoistoiminnan organisointimalleja. Kuvassa myös hankekoordinaattori Anna Pirvola, Sari Maaskola Vellamon Ystävistä, Kimmo Levä Museoliitosta sekä Maire Mattinen DAMY:stä. Kuva: Pertti Pyhtilä, Kasvitieteellisen Puutarhan Ystävät.