Arkeologiaa kaikille - Muinaisjäännösten hoitoa Vanhalla Varvilla Kokkolassa ja kaivauksia Kannuksessa

K.H.Renlundin museo - Keski-Pohjanmaan maakuntamuseo

Muinaisjäännösten hoitopäivä Kokkolassa 18.8. klo 10-14

Hoitotoimenpiteiden kohteena on ns. laivapeti, jonka päältä laivan vesillelasku suoritettiin. Kyseessä on noin 35x6 metrin suuruinen ja noin 50 cm korkea kivirakenne. Tavoitteenamme on puhdistaa laivapeti ja sen lähiympäristö pienistä puista, pensaikosta, risuista ja heinästä. Näin se erottuu maastossa paremmin ja säilyy varmemmin tuleville sukupolvillekin muistona Kokkolan merenkulun ja laivanrakennuksen historiasta.

Mullankaivajat -hankkeen yleisökaivaukset Kannuksessa 5.-7.9. klo 11-18

Tutkimusten kohteena on Kivinevan kivikautinen asuinpaikka Märsylän ja Korvenkylän välimaastossa. Kyseessä on särkkämäinen hiekkaniemeke, jolta tunnetaan 15 asumuspainannetta eli kivikautista asumuksen pohjaa.

Tällä asuinpaikalla ei ole järjestetty arkeologisia kaivauksia aikaisemmin, joten on mielenkiintoista päästä raaputtamaan hiekkaa ja näkemään mitä maan alta paljastuu.

Kaivaukset rahoittaa Suomen kulttuurirahasto.

www.kokkola.fi/museot/