Arkeologiaa Kontiolahdella

Kansallismuseo, Museovirasto ja Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura, 1.2.2018 - 31.1.2019, toiminta koululaisten kanssa syksyllä 2018

Arkeologiaa Kontiolahdella on yhteisöarkeologinen projekti, jossa koululaiset perehtyvät oman kotiseutunsa menneisyyteen arkeologiapedagogisin menetelmin. Projektissa koululaiset tutustuvat erilaisiin menneisyyden ilmiöihin tutkimalla Kontioniemellä sijaitsevaa 1800-luvulle ajoittuvaa vaskiseppä Tobias Takkusen taloa ja pihapiiriä. Projektissa paikalliset koululaiset pääsevät tutustumaan arkeologiseen prosessiin kokonaisuudessaan ja opettajat tutustuvat arkeologiapedagogiikkaan ja sen mahdollisuuksiin kouluopetuksessa.

Hankkeen toiminnan toivotaan jatkuvan alueella hankkeen päätyttyä. Lisäksi hankkeessa kerätään kokemuksia jaettavaksi opettajille hankkeen päätyttyä opetusmateriaalin muodossa.

Yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa.

Lisätiedot: www.kansallismuseo.fi, www.museovirasto.fi ja www.kulttuuriperintokasvatus.f...