Elävän kulttuuriperinnön teema Kuopion kansalaisopistossa

Kuopion kansalaisopiston toiminta-alue: Kuopion kaupunki, Tuusniemi, Rautavaara ja Kaavi

Kuopion kansalaisopisto tuo kurssitarjonnassa ja tapahtumissa näkyvästi esille elävän kulttuuriperinnön teeman. Teema näkyy useiden eri ainealueiden kursseissa, sisällöissä, konkreettisissa tehtäväannoissa. Sisällöissä nousevat esille paikalliset itäsuomalaiset ja yleensä suomalaiset sekä myös eurooppalaiset kulttuuriperinteet. Tärkeä osa toimintaa on perinteiden säilyttäminen ja siirtäminen, esimerkiksi taito- ja taideaineissa, kotitaloudessa, musiikissa, tanssissa ja kirjoittajakursseilla. Opistossa on vuosittain noin 2000 kurssia, joilla opiskelee noin 24.000 opiskelijaa. Tapahtumissa on vuosittain npin 7500 kävijää.

http://kansalaisopisto.kuopio....