Elävän perinnön oppimateriaalisivusto

Museovirasto ja Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura, julkistus 23.1.2018

Mitä on elävä perintö? Mitä sinä olet perinyt? Millaista elävää perintöä Suomessa on? Miten perinteet muuttuvat?

Uudelle verkkosivustolle on koottu koulujen käyttöön oppimateriaalipaketti, joka tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia käsitellä elävää aineetonta kulttuuriperintöä eri-ikäisten parissa. Sivuston on toteuttanut Museovirasto yhteistyössä Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran kanssa, ja se liittyy Unescon yleissopimukseen aineettoman kulttuuriperinnön suojelemisesta. Sivusto on julkaistu suomeksi ja ruotsiksi. Sivuston avulla on tarkoitus aktivoida lapsia ja nuoria pohtimaan omaa elävää perintöään ja jakamaan sitä videoina ja kuvina.

Linkki oppimateriaalisivustolle: http://opi.aineetonkulttuuripe...