Espoolaiset kehittävät kaupunkiympäristöään lisätyn todellisuuden avulla

Espoon kaunpungimuseo

Espoon kaupungin digikokeilussa opetustoimi, Espoon kaupunginmuseo ja suomalainen pedagoginen ohjelmistoyritys 3DBear tuovat erityisesti lapsille ja nuorille mahdollisuuden vaikuttaa omaan kulttuuriympäristöönsä lisätyn todellisuuden sovelluksen avulla. Viisi espoolaista ala- ja yläkoululuokkaa osallistuu työpajoihin ja työskentelee itsenäisesti oman koulu- ja asuinympäristönsä kehittämiseksi lisätyssä todellisuudessa. Oppilaiden mallit kootaan loppunäyttelyksi ja niitä esitellään museon näyttelyssä. Oppilaiden työt myös huomioidaan koulun peruskorjauksessa. Lisäksi kuntalaisilla on mahdollisuus luoda ehdotuksia Tapiolan metroaseman ympäristön kehittämiseksi kahdessa tapahtumassa. Työpajoilla lisätään osallistujien kiinnostusta kulttuuriympäristöön ja mahdollistetaan matalan kynnyksen osallistuminen sen kehittämiseen. Kokeilulla pyritään saamaan tuloksia, joita voidaan hyödyntää laajemmin kulttuuriympäristön kehittämisessä ja osallisuuden lisäämisessä Espoossa.

www.espoonkaupunginmuseo.fi