EUROHERIT. Legitimation of European cultural heritage and the dynamics of identity politics in the EU

EUROHERIT, Musiikin, taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos, Jyväskylän yliopisto, 1.9.2015 – 31.8.2020

Euroopan unioni on viime vuosina käynnistänyt monia kulttuuriperinnön vaalimiseen tähtääviä hankkeita. Näissä hankkeissa kulttuuriperinnön alueellisten ja yhteisöllisten merkitysten ulottuvuutena on usein kokonainen maanosa – monien mielikuvien ja todellisuuksien Eurooppa. Euroopan unionin kulttuuriperintöhankkeet eivät vain vaali kulttuuriperintöä: niillä tuotetaan mm. ajatusta yhteisen eurooppalaisen kulttuuriperinnön olemassaolosta ja tehdään sitä konkreettiseksi.

Kulttuuriperintöprosesseihin ja -politiikkoihin sisältyy neuvotteluja ja kamppailuja kulttuuriperinnön merkityksistä, käytöstä ja symbolisesta omistajuudesta. EUROHERIT-tutkimushankkeessa tarkastellaan Euroopan unionia kulttuuriperintökentän toimijana ja sen kulttuuriperintöpolitiikkaa osana unionin identiteetti- ja integraatiopolitiikkaa. Tutkimushankkeen empiirinen osuus kohdistuu erityisesti unionin tuoreimpaan kulttuuriperintötoimeen, Euroopan kulttuuriperintötunnukseen.

Lisätiedot: www.jyu.fi/euroherit