Haapamäen rautatieläistaajama – opitaan kulttuuriperinnöstä lasten näkökulmasta

Keuruun museo

Hankkeessa avataan Keuruun taajaman Haapamäen rikasta kulttuuriperintöä uudella tavalla esi- ja peruskoululaisille. Hankkeen tavoitteena on huomioida kulttuuriperinnön kiintopisteitä lasten näkökulmasta ja osallistaa lapsia heidän ikätasonsa mukaisesti osallistumaan opetuspakettien suunnitteluun ja tekemiseen. Hanke kannustaa lapsia tutkimaan ja huomioimaan lähi- ja luonnonympäristönsä kulttuuriperintöä ja tuomaan esille omia ajatuksiaan ja huomioitaan. Tavoitteena on myös osallistaa paikallisia järjestöjä siirtämään ja valmistamaan opetuskäyttöön materiaalia omasta kulttuuriympäristöstään.

Hankkeen avulla luodaan kulttuuriperintökasvatuksen toimintamalli, jota voidaan jatkossa soveltaa myös muihin päiväkoteihin ja kouluihin Keuruulla. Tavoitteena on kehittää uusi malli tuottaa kulttuuriperintökasvatuksen opetuspaketteja, joiden suunnitteluvaiheessa osallistetaan paikallisia yhteisöjä ja lapsia.

www.keuruunmuseo.fi