Innostu, seuraa, sitoudu! Kohti yhteisöllistä kaupunkiarkeologiaa

Aboa Vetus & Ars Nova -museo / Matti Koivurinnan säätiö, vuosi 2018

Innostu, seuraa ja sitoudu! Kohti yhteisöllistä kaupunkiarkeologiaa -hankkeessa kehitetään yleisöarkeologiaa turkulaisessa Aboa Vetus & Ars Nova -museossa. Kehittämishankkeen aikana toteutetaan kaupunkiarkeologinen tutkimusprojekti, jonka kaikissa vaiheissa tarkastellaan sitä, mikä arkeologiassa kiinnostaa yleisöä ja millä tavoin yleisö voi ja haluaa osallistua arkeologiseen tutkimukseen ja arkeologisen kulttuuriperinnön elävänä pitämiseen. Yleisöarkeologian ytimenä on yhteisöllinen oppiminen. Kaivaus on arkeologien, museon ja yleisön yhteinen tutkimuskohde, jossa yleisö osallistuu samaan aikaan kuin tutkija. Yleisön kysymykset ja kommentit tulevat osaksi yhteistä tulkintaa, kun tuotetaan uutta arkeologista tietoa. Yleisöarkeologiassa yhteisöllisesti tuotettu tieto tarvitsee myös kansalaisvälittäjiä, jotka haluavat toimia historian viestinviejinä. Tässä hankkeessa museo kutsuu toimintaan mukaan paikalliset historiaharrastajat, joille museo tarjoaa kulttuuriperinnön kotipesän.

Innostu, seuraa, sitoudu! Kohti yhteisöllistä arkeologiaa -hanke on saanut Museoviraston myöntämää valtionavustusta kulttuuriperinnön eurooppalaisen teemavuoden 2018 hankkeisiin.

Lisätiedot: http://www.aboavetusarsnova.fi