Irtisanottu perintö

Työväenmuseo Werstas

Irtisanottu perintö –hankkeessa tarkoitus on kerätä aineellista ja aineetonta kulttuuriperintöä, joka liittyy irtisanomiseen tai menetettyyn työpaikkaan. Päättyvät työsuhteet, tuotantolaitosten alasajo ja irtisanomiset ovat olennainen osa tulevaisuuden eurooppalaista kulttuuriperintöä ja osa myös sellaista historiaa ja nykyhetkeä, jota ei oikein haluttaisi muistella. Projektin tavoitteena on koota sekä esineitä että niihin liittyviä tarinoita, joiden kautta tulee esiin inhimillinen kokemus työpaikasta ja sen katoamisesta. Hankkeen keräyksen tuloksena syntyy irtisanottujen kokoelma, jota esitellään verkkonäyttelyssä www.tyovaenliike.fi -sivustolla. Keräystoimintaa tehdään eri paikkakunnilla yhteistyökumppaneiden kanssa vuoden 2018 aikana.

www.tyovaenmuseo.fi