Jalkautuva museo

Sastamalan seudun museo (Suomen kirjainstituutin säätiö), 1.4.–31.12.2018

Sastamalan seudun museo luo yhteisöllisen toimintamallin alueen kulttuuriperinteen tallentamiseen ja esittämiseen osaksi museon jokavuotista perustoimintaa. Hankkeen aikana käynnistetään ensimmäinen tallennus- ja esittämisprojekti yhden kyläyhteisön kanssa.

Tavoitteena on osallistaa kylät ja kyläyhteisöt oman kulttuuriperinteen tallentamiseen museotyön näkökulmasta: mikä on heille nostamisen ja avaamisen arvoista paikallisperinnettä. Toimintamallin ydin lähtee kokoelmatyöstä ja siinä korostuu aineettoman kulttuuriperinteen tallentaminen ja esittäminen. Malliin voi sisältyä kylästä riippuen esimerkiksi näyttelyitä, tapahtumia tai muistitiedon tallentamista.

Yhteistyössä: Sastamalan kylät ry, Sastamalan Opisto, Sastamalan kulttuuritoimi ja kirjasto sekä Pirkanmaan maakuntamuseo.

Lisätiedot: www.facebook.com/sastamalanseu...