Kaikkien aikojen Espoo -kysely

Espoon kaupunginmuseo, 5.5.-9.9.

Espoon kaupungin kulttuuriympäristöohjelmassa kerätään tietoja ja muistoja Espoon rakennuksista, paikoista ja maisema-alueista ”Kaikkien aikojen Espoo" -kyselyllä (5.5.-9.9.2018). Perinnemaisemat, arkeologinen perintö ja rakennettu ympäristö muodostavat kokonaisuuden, jota kutsutaan kulttuuriympäristöksi. Kulttuuriympäristöohjelma on viranomaisten sekä asukkaiden ja yhteisöjen työkalu paikallisen kulttuuriympäristön kehittämiseksi ja hoidon suunnittelemiseksi. Sen tarkoituksena on linjata, millä tavalla alueen kulttuuriympäristöä hoidetaan ja käytetään. Kulttuuriympäristöohjelma toimii kulttuuriympäristöä koskevan päätöksenteon ja viranomaistyön pohjana. Espoon kulttuuriympäristöohjelmaa suunnitellaan eri toimialojen välisenä yhteistyönä. Projektissa on mukana Espoon kaupunginmuseo ja toimialoista Tekninen ja ympäristötoimi sekä Sivistystoimi. Kuntalaisten ja alueen käyttäjien arvot ja näkökulmat otetaan osaksi ohjelmaa.

www.espoonkaupunginmuseo.fi