Kaikkien yhteinen kulttuuriperintö

ICOMOSin Suomen osasto r.y., 1.1.2018-31.12.2018

Hankkeella luodaan malliprosessi osallistavasta kulttuuriperinnön arvottamisesta (toimenpiteet ja käyttö), jota voidaan käyttää ja soveltaa eri tyyppisissä kulttuuriperintökohteissa. Hyötynä on paikan ymmärryksen ja merkityksen lisääminen eri toimijoille. Osallistava oppiminen lisää ymmärrystä kulttuuriympäristön arvoista, hoidosta ja ylläpidosta.

Hanke toteutuu vuoden 2018 seminaari- ja työpajatyöskentelyn merkeissä. Osallistavia malleja tuodaan myös kansainvälisten esimerkkien kautta. 

Yhteistyössä: Suomenlinnan hoitokunta

Lisätiedot: http://www.icomos.fi/