Kansatieteen päivät 2018

Ethnos ry., Pori, 15.3.-16.3.2018

Tulevat Kansatieteen päivät on lähtöpiste teoreettiselle tutkimusmatkalle. Päivät luovat tilan affektikeskustelulle etnologian näkökulmasta: Mitä on affektiivinen etnologia? Kuinka voimme hyödyntää affektiivista etnologiaa tutkimuksessa ja laajemmassa yhteiskunnallisessa keskustelussa sekä päätöksenteossa? Onko affektin käsite hyödyllinen etnologisessa arjen tutkimuksessa? Kuinka käsitettä voidaan soveltaa museotyössä tai kulttuuriperinnön suojelussa? Mistä on kysymys, kun keskustellaan affekteista? Millaisia analyyttisiä työkaluja etnologeilla on näiden keskustelujen tulkitsemiseen ja laajemmalle yleisölle ymmärrettäväksi tekemiseen?

Lisätiedot: http://www.ethnosry.org/kansat...