Kerimäen Vanhainkodinmäen kulttuuriympäristöpolun avajaiset

Kulttuuriympäristö näkyväksi KYNÄ -hanke, Kerimäki, 3.9.

Kerimäen Vanhainkodinmäellä on huolehdittu kunnan vanhuksista ja vähäosaisista jo yli sadan vuoden ajan, aluksi vaivaistalossa, myöhemmin kunnalliskodissa ja nykyisin vanhusten palvelutalossa. Paikalla on toiminut mm. kunnalliskodin oma maatila, josta muistuttavat vielä monet vanhat rakennukset ja aluetta ympäröivät pellot. Opaskyltein varustetulla kulttuuriympäristöpolulla alueen mielenkiintoinen historia ja sen merkit maisemassa halutaan tuoda kaikille näkyviksi. Vanhainkodinmäen kulttuuriympäristöpolku on laadittu Kulttuuriympäristö näkyväksi KYNÄ -hankkeessa yhteistyössä Kerimäen koulun 7A-luokan ja Kerimäki-Seuran kanssa.

Tilaisuuden 3.9. klo 12-14 järjestää Kulttuuriympäristö näkyväksi KYNÄ -hanke. KYNÄ-hankkeen tavoitteena on lisätä yleistä tietoisuutta kulttuuriympäristöstä ja innostaa ihmisiä vaalimaan omaa lähiympäristöään. Hanketta toteuttavat Etelä-Savon ja Keski-Suomen ProAgriat ja Maa- ja kotitalousnaiset. Hanketta rahoittavat EU:n maaseuturahasto sekä Etelä-Savon ja Keski-Suomen ELY-keskukset.

https://etela-savo.maajakotita...

Euroopan Kulttuuriympäristöpäivät