Kylli eli Vantaan kulttuuriympäristölinjaukset

Vantaan kaupunginmuseo, 1.3.2018-1.3.2021

Kylli eli Vantaan kulttuuriympäristölinjaukset on hanke, jossa selvitetään vantaalaisten kulttuuriympäristöjen ominaispiirteitä, laaditaan kulttuuriympäristön toimenpide- ja hoitosuunnitelmat sekä kannustetaan vantaalaisia kulttuuriympäristötyöhön uusin ja innovatiivisin keinoin.

Lisätiedot: www.vantaa.fi/kaupunginmuseo