Malaxborna på järnåldern

Malax museiförening r.f., 9.9.

Beskrivning av järnåldern i Malax utgående från de fynd som gjorts vid provgrävningar söndag 9.9. kl 13-15. Siri Hagback berättar i ord och bild om järnålderstiden i Malax.

http://museum.malax.fi/

Euroopan Kulttuuriympäristöpäivät