Matkailun ja kulttuurin syke - eurooppalaiset kulttuurireitit -kansallinen seminaari

Opetus- ja kulttuuriministeriö, Jyväskylä, 26.4.2018

Opetus- ja kulttuuriministeriö, Culture Finland ja Jyväskylän ammattikorkeakoulu kutsuvat matkailun ja kulttuurin toimijat yhteen 26.4.2018 seminaarissa, jossa tiedotetaan ja keskustellaan Euroopan neuvoston kulttuurireittien mahdollisuuksista ja kulttuurireitin perustamisen vaatimuksista.

Euroopan neuvoston kulttuurireitit ovat eurooppalaista kulttuuriperimää vaaliva reittiverkosto, jonka keskeisenä ideana on ylläpitää yhteiseurooppalaista historiaa ja arvoja. Euroopan neuvoston kulttuurireiteillä on jokaisella vahva historiaan ja tutkimukseen perustuva pohjansa.

Yhteisen historian ympärille rakennetut kulttuurireitti nostavat merkittävät eurooppalaisuutta synnyttäneet tekijät suuren yleisön ja tämän päivän matkailijan tietoisuuteen. Samalla kulttuurireitit rakentavat kulttuurisesti kestävän matkailun malleja paikallisten arvojen ympärille.

Yhteistyössä: Jyväskylän ammattikorkeakoulu JAMK ja Culture Finland / Business Finland

Lisätiedot: www.minedu.fi