Minun kulttuuriperintöni – koululaiset osallisiksi keruutoimintaan

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura

Minun kulttuuriperintöni – koululaiset osallisiksi keruutoimintaan -hankkeessa luodaan ja toteutetaan toimintamalli, joka saa koululaiset osallistumaan kulttuuriperinnön tuottamiseen. Hankkeen tavoitteena on tehdä uudenlaisesta oppilaitosyhteistyöstä osa Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimintaa. Tuloksena syntyy uusi käytäntö, jossa SKS vuosittain suunnittelee ja järjestää opettajien kanssa juuri koululaisille suunnatun keruun. Keruu järjestään kulloinkin ajankohtaisesta aiheesta tai ilmiöstä ja keruun tuottama aineisto tallennetaan SKS:n arkistoon.

Yksi hankkeen tärkeä tehtävä on etsiä ratkaisua siihen, missä muodossa koululaisten on luontevaa aineistoa tuottaa ja missä muodossa se on mahdollista myös vastaanottaa ja pitkäaikaisarkistoida. Tärkeää on myös saada perinteen ja muistitiedon keruutoimintaan mukaan enemmän nuoria, jolloin arkistoitavien aineistojen sisältö monipuolistuu ja painotus siirtyy menneen pohdinnasta myös nykyhetken ilmiöihin.

Hankkeeseen valitaan 10 koulua eri puolilta Suomea.

www.finlit.fi