Mobiilireittejä kulttuuriperintöön

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura, 1.1.-31.12.2018

Mobiilireittejä kulttuuriperintöön -hankkeessa lapset ja nuoret suunnittelevat yhteistyössä museoiden kanssa mobiilireittejä lähiympäristöönsä. Hanke luo uusia yhteistyön muotoja museoiden ja koulujen välille ja valmistuneet mobiilireitit ovat kaikkien kuntalaisten ja kiinnostuneiden käytettävissä. Hanke tukee lasten ja nuorten osallisuutta kulttuuriperintöön ja luo heille mahdollisuuksia tuottaa kulttuuriperintösisältöjä.

Mobiilireitit voivat liittyä kulttuuriperintöön, historian tapahtumiin, paikalliseen kulttuuriympäristöön tai taiteeseen, luonnonperintöön tai muuhun paikallisesti kiinnostavaan teemakokonaisuuteen. Mobiilireittien laatimisessa hyödynnettävä "Seinätön museo" on museoiden käytössä oleva palvelualusta. Hankkeen toteuttavat Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura ja Suomen museoliitto.

Hanke lisää kulttuuriperinnön merkitysten pohtimista ja vahvistaa lasten ja nuorten toimijuutta kulttuuriperinnön määrittelyssä, tuottamisessa ja suojelemisessa. Mobiilireitin suunnittelu ja laatiminen tukee paikallisidentiteettiin kasvamista ja hyvinvointia. Mobiilireittien myötä lasten ja nuorten ääni tulee kuulluksi ja heidän suunnittelemansa reitit tulevat osaksi museoiden opastarjontaa. Hanke vahvistaa museoiden roolia monipuolisina ja avoimina oppimisympäristöinä.

Lisätietoja: Koordinaattori evamaria.silvennoinen@kulttuuriperintokasvatus.fi ja www.kulttuuriperintokasvatus.f...