Muistojen Nikkilä ja Söderkulla

Sipoon kunta, 2018

Muistot ovat tärkeä osa alueiden historiaa, identiteettiä ja sosiaalista kulttuuriperintöä. Arvostus asuinaluetta, rakennuksia ja paikkoja kohtaan kasvaa muistoja ja kokemuksia jakamalla. Muistojen Nikkilä ja Muistojen Söderkulla -projekteissa Sipoon kunta selvittää, minkälaisia muistoja Nikkilän vanhoihin rakennuksiin ja paikkoihin liittyy ja miten vanhoihin rakennuksiin suhtaudutaan. Samalla kannustamme ihmisiä jakamaan paikkamuistojaan sosiaalisessa mediassa: näin rakennetaan jaettua muistitietoa.

Maptionnaire-karttakyselyllä kerätään sekä muistoja että arvioita vanhoista rakennuksista ja maisema-alueista. Nikkilässä kysely on päättynyt ja Söderkullan kysely on parhaillaan käynnissä. Muistelu somessa on jatkuvasti käynnissä tunnisteilla #muistojennikkilä ja #muistojensöderkulla.

Tutkimus liittyy Pilvi Nummen väitöskirjatyöhön, jossa tutkitaan käyttäjien verkossa (erityisesti sosiaalisessa mediassa) tuottaman tiedon hyödyntämistä maankäytön suunnittelussa. Vuoden 2018 aikana tavoitteena on kehittää käyttäjien tuottaman monimuotoisen sisällön yhteen kokoavaa työkalua.

Lisätiedot: www.sipoo.fi/muistojennikkila sekä www.sipoo.fi/muistojensoderkul...