Niittyheinä ja kissankello

Oulun Maa- ja kotitalousnaiset, 1.3.2018-30.7.2019

"Niittyheinä ja kissankello” -kampanjan tavoitteena on herättää asukkaita ja yhteisöjä vaalimaan pienialaisia niittymäisiä kohteita osana Pohjois-Pohjalaista maaseudun kulttuurimaisemaa ja levittää aiheeseen liittyvää tietoa. Tässä kampanjassa kiinnitetään huomio pienialaisiin kohteisiin, jotka eivät ole soveliaita muihin tukijärjestelmiin, mutta ovat muutoin merkityksellisiä. Esimerkkikohteina voivat olla mm. paikallisten museoiden ja kylätalojen ympäristöt tai kylämaisemassa näkyvät kohteet, joissa talkootyö olisi mahdollinen. Kampanjan koordinoija on Oulun Maa- ja kotitalousnaiset, ja toiminta-alue Pohjois-Pohjanmaa / ProAgria Oulun toimialue.

Lisätiedot: http://www.proagriaoulu.fi/fi/...