Opastettu kävelykierros Rapolanharjulla

Valkeakosken oppaat ry, Sääksmäki, 9.9.

Rapolanharju on osa Sääksmäen-Tarttilan valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta ja osa Vanajavedenlaakson kansallismaisemaa. Rapolanharjun laella sijaitseva Rapolan linna on maamme suurin esihistoriallisen ajan varustus. Linnavuoren länsi- ja luoteispuolella on laaja rautakautinen kalmistoalue. Rapolan muinaislinna on hallinnut aikanaan Hämeen tärkeimpiä vesistöreittejä. Asutus ja maanviljely ovat jatkuneet Rapolanharjun etelärinteellä rautakaudelta asti.

Opastetulla kävelykierroksella 9.9.2018 klo 14.00 - 16.00 eläydytään Rapolan linnavuoren monivaiheiseen historiaan ja harjulta avautuvaan muinaismaisemaan. Lähtö Voipaalan taidekeskuksen päärakennuksen edestä.

http://www.luontoon.fi/rapola

Euroopan Kulttuuriympäristöpäivät