Perinnepulmien ratkaisu -toimintamalli museo-opastukseen

Kotiseutuyhdistys Rovaniemen Totto ry ja Lapin Metsämuseo

Tämän hankkeen tarkoituksena on Rovaniemen kotiseutumuseon, Lapin metsämuseon, Rovaniemen matkailuoppaiden ja muiden yhteistyökumppaneiden sekä valittujen asiakaskohderyhmien kanssa tuottaa museo-opastukseen uusi toimintamalli, joka pohjautuu pulmapeleissä käytettyihin pulmien ratkaisuun. Perinnepulmia ratkaistaessa kulttuuriperintö siirtyy sukupolvelta toiselle ja samalla mahdollistuu kehityskulkujen vertailu nykypäivään.

www.totto.fi ja http://www.lapinmetsamuseo.fi