Perinnetalkoot-konsepti

Kulttuuriosuuskunta Vehrä, Enonkoski, tammikuu-lokakuu 2018

Perinnetalkoot-konsepti rakentuu yhdessä luotavasta 1) Perinnepäivitys-materiaali- ja sisältöpankista, 2) Perinnepäivät-tapahtumasta sekä 3) Perinnetietäjät-opasverkostosta.

Perinnetalkoot-konseptin tavoitteena on luoda ja juurruttaa paikkakunnalle teemoiltaan päivittyvä ja vuosittain toistuvat tapahtumakokonaisuus, monipuolisiin jakelukanaviin soveltuva tietovaranto sekä aktiivinen paikallishistoriaan ja -kulttuuriin perehtynyt ja sitä välittävä opasverkosto.

Tavoitteena on yhteistyössä verkostokumppaneiden kanssa löytää, jalostaa ja jakaa kulttuuriperintöön pohjautuvaa tietoa sekä paikallisyhteisöille että laajemman yleisölle. Oleellista on luoda verkostoja ja yhteistyömuotoja eri toimijoiden välille: kunnan organisaatioiden, paikallisyritysten ja -yhteisöjen sekä kulttuuri- ja luovien alojen toimijoiden kesken ja aktivoida asukkaita mielekkääseen yhteiseen toimintaan.

Hankkeen tavoitteet
1. Lisätä paikallistuntemusta, ymmärrystä ja vastuuta alueen kulttuuriperinnöstä
2. Tuottaa tuoretta tietoa ja muokata sitä yhteistyössä erilaisten toimijoiden tarpeisiin
3. Lisätä paikallisen yhteisöllisyyden tunnetta, alueen vetovoimaa ja paikallishenkeä
4. Luoda uusia verkostoja ja lisätä yhteistyötä
5. Luoda uusia osallistavia toimintatapoja kultturiperintötiedon elävöittämiseksi

Yhteistyössä: Enonkoski-Seura ry, Enonkosken kunta, Eläköön Enonkoski ry, Pietari Makkosen perinnetoimikunta, Puruvesi-lehti, Savonlinnan maakuntamuseo

Lisätiedot: www.vehra.fi, https://www.facebook.com/kultt...