Rakennushistoriaselvityksiä valtion rakennuksista

Senaatti-kiinteistöt, koko vuosi 2018

Senaatti-kiinteistöt teettää suojelluista tai muuten arvokkaiksi koetuista rakennuksista ja aluekokonaisuuksista rakennushistoriaselvityksiä ja julkaisee ne verkkokirjastossa kaikkien luettavaksi. Vuonna 2018 tehtävä työ täydentää rakennushistoriaselvityksistä koostuvaa verkkokirjastoa. Verkkokirjasto löytyy Senaatti-kiinteistöjen kotisivuilta hakusanalla rakennushistoriaselvitykset, jossa voi tehdä hakuja mm. paikkakunnan mukaan. 

Lisätiedot: www.senaatti.fi