Sibeliuksen Metsän luonnonsuojelualueen perustaminen avajaiset

Hämeenlinnan kaupunki (ilmoittaja), elokuu 2018

Hämeenlinnan kaupunki on tehnyt 18.12.2017 päätöksen hakea Aulangonjärven itäpuolista Sibeliuksen Metsän aluetta (97 ha) luonnonsuojelualueeksi. Sibeliuksen Metsän -luonnonsuojelualueen perustamisella vahvistetaan Hämeenlinnan asemaa Sibelius-kaupunkina suojelemalla valtakunnallisesti arvokas maisema ja luonnonympäristö, jossa Sibeliuksen Finlandiankin on saanut inspiraationsa. Uuden suojelualueen perustaminen on käynnistetty Suomi 100 -vuoden kunniaksi, osana luontolahjani hanketta. Kohteen perustamistavoitteiksi on esitetty:

- Kulttuurihistoriallisten aineettomien kansallismaiseman arvojen ja maisemallisesti arvokkaan kokonaisuuden säilyttäminen sekä ulkoilun mahdollistaminen
- Natura 2000-alueen toteuttaminen, alueen luontotyyppien ja lajien suojeleminen, monimuotoisuuden ylläpitäminen sekä arvokkaan ekologisen yhteyden säilyttäminen.

Avajaisia suunnitellaan alustavasti elokuulle 2018.

Lisätiedot: www.hameenlinna.fi