St Olav Waterway / Pyhän Olavin merireitti

Pargas stad (anmälare), från maj till oktober 2018

St Olav Waterway – Pilgrim på havet är ett internationellt projekt som har som mål att skapa den första pilgrims- och vandringsrutten i Norden som går delvis över vatten. Projektet pågår från 2016 till 2019 och det finansieras av programmet Central Baltic.

Målsättningen med projektet är att skapa en pilgrimsled från Åbo via den finska och åländska skärgården till Hudiksvall i Sverige där leden knyts ihop med en existerande pilgrimsleder. Man kan vandra leden ända till Trondheim i Norge, sammanlagt 1 185 km. Rutten för St Olav Waterway – Pilgrim på havet blir cirka 625 km lång. Rutten öppnas 2018.

St Olav Waterway – Pyhän Olavin merireitti är ett samarbetsprojekt mellan Åbo Akademi, Pargas stad, Yrkeshögskolan Novia, Föreningen Franciscus på Kökar, kommunerna Sottunga, Söderhamn och Östhammar samt Pilgrimstid Sverige.


Mera information: www.stolavwaterway.com och www.saaristo.org