Virnamäen virtaa

Aurajokisäätiö sr, Turku, 1.5-31.12.2018

Virnamäen virtaa -hankkeen tavoitteena on elävöittää Turun Halisten seudun ainutlaatuista esihistoriaa ja herättää alueella kävijöitä kokemaan luonnon, kulttuurin ja esihistorian yhteys ja sitä kautta arvostamaan ja vaalimaan kulttuuriperintöä. Tavoitteena on myös linkittää Virnamäki Halistenkosken alajuoksulla sijaitsevaan Koroisten esihistoriaan, tuoda esille jatkumo näiden kahden kohteen välillä ja muodostaa yhteistyötä Halisten ja Koroisten alueilla toimivien yhteisöjen kanssa.

Hankkeen tavoitteita toteutetaan kokoamalla Virnamäki-aiheinen oheismateriaalipaketti ja järjestämällä maisematalkoita, kulttuurikävelyjä ja kulttuurikanoottiretkiä. Retket ovat luonteeltaan pilotteja.

www.aurajoki.net