Linkit

Kulttuuriperinnön eurooppalainen teemavuosi

European Year of Cultural Heritage 2018 (Euroopan komission sivusto) https://ec.europa.eu/culture/european-year-cultural-heritage-2018_en

 

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös (EU) 2017/864, 17.5.2017, kulttuuriperinnön eurooppalaisesta teemavuodesta (2018)

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D0864&from=EN

 

Eurooppalaiset teemavuodet (komission sivuilla)

https://europa.eu/european-union/about-eu/european-years_fi

 

Kulttuuriperinnön eurooppalainen teemavuosi 2018 muualla

Ruotsi: https://www.raa.se/aktuellt/om-aktuella-fragor/europaaret-for-kulturarv-2018/

 

Kulttuuriperintö

Museovirasto http://www.nba.fi/fi/index

Kulttuuriperintö on tärkeä Euroopalle. Yhteenveto ja strategiasuositukset. Europa Nostra. http://blogs.encatc.org/cultur...