Kumppanit

Koordinaatio Suomessa

Suomessa Kulttuuriperintövuoden koordinaatiosta vastaa Museovirasto. Koordinaattorien vastuulla on kulttuuriperintövuodesta tiedottaminen sidosryhmille ja tiedon kokoaminen eri tahojen toteuttamista hankkeista. Museovirastolta voi pyytää teemavuoden logon käyttöoikeutta, missä yhteydessä oman hankkeen tiedot tulevat tallennetuiksi myös näille verkkosivuille ja osaksi Suomen kulttuuriperintövuoden panosta.

Museovirasto vastaa Suomessa toteutettavien kulttuuriperintövuoden hankkeiden tietojen välittämisestä Euroopan unionille. Osa hankkeista ilmoitetaan EU-maiden yhteisille kampanjasivuille, jolloin yksittäiset hankkeet voivat saada myös laajempaa kansainvälistä näkyvyyttä.

Koordinaattorit saavat tukea työlleen kansanväliseltä, kaikkien kulttuuriperintövuoteen osallistuvien EU-maiden edustajista koostuvalta yhteistyöryhmältä sekä Suomen omalta kulttuuriperintövuoden yhteistyöryhmältä. Sen tehtävänä on valmistella ja tarkentaa Suomen tavoitteita sekä tukea vuoden suunnittelua, toteutusta ja viestintää. Yhteistyöryhmässä on edustajat Museoviraston lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriöstä, ympäristöministeriöstä, Suomen Kotiseutuliitosta, Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seurasta, Museoliitosta, Opetushallituksesta ja Europa Nostra Finlandista.

Kulttuuriperintövuoden yhteistyöryhmä Suomessa: yli-intendentti Ulla Salmela (Museovirasto), projektipäällikkö Hanna Lämsä (Museovirasto), kehittämisjohtaja Pirjo Hamari (Museovirasto), kulttuuriasiainneuvos Päivi Salonen (opetus- ja kulttuuriministeriö), ylitarkastaja Mirva Mattila (opetus- ja kulttuuriministeriö), ympäristöneuvos Tuija Mikkonen (ympäristöministeriö), toiminnanjohtaja Riitta Vanhatalo (Suomen Kotiseutuliitto), toiminnanjohtaja Ira Vihreälehto (Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura), pääsihteeri Kimmo Levä (Museoliitto), opetusneuvos Mikko Hartikainen (Opetushallitus) ja puheenjohtaja Tapani Mustonen (Europa Nostra Finland).