Kulttuuriperintöbarometri

Kulttuuriperintöbarometri on suomalaisten näkemyksiä kulttuuriperinnöstä ja kulttuuriympäristöstä selvittävä kansalaiskysely. Se sisältää tärkeää tietoa siitä, miten kulttuuriperinnön ja -ympäristön käsitteet ymmärretään ja tunnetaan kansalaisten keskuudessa.

Barometrissä on selvitetty aluksi kulttuuriperintö- ja kulttuuriympäristö käsitteiden tuntemista sekä asioita, jotka liitetään kulttuuriperintöön ja kulttuuriympäristöön. Tutkimuksessa käsitellään myös kulttuuriperinnön koettua tärkeyttä ja sen merkitystä sekä kansalaisten mielipiteitä kulttuuriperinnön säilyttämisestä ja suojelusta. Kiinnostuksen kohteina ovat olleet kansalaisten asenteet, jotka liittyivät kulttuuriperinnön vaalimiseen, kulttuuriperinnön eri osa-alueiden suojelemisen tärkeys sekä se, mitä asiaa kansalaiset pitivät kaikkein tärkeimpänä vaalimisen arvoisena asiana. Tutkimuksen aihealueisiin kuului myös kulttuuriperinnön yhteiskunnallinen merkittävyys ja siihen liittyvät vastuullisuuden ja osallisuuden kysymykset. Asioita on selvitetty kyselyssä joukolla väittämiä, jotka kertovat vastaajien käsityksistä kulttuuriperinnön yhteiskunnallisesta merkittävyydestä, vastuusta ja osallisuudesta sekä kenen vastuulla kansalaiset katsovat kulttuuriperinnöstä huolehtimisen olevan. Lisäksi tutkimuksessa käsitellään kulttuuriperintötietoon ja -toimintaan sekä kulttuuriperintöön panostamiseen liittyviä kysymyksiä.  

Kyselyssä haastateltiin 15. - 24.11.2017 välisenä aikana yhteensä 2066 henkilöä siten, että haastateltu joukko edustaa maamme 18–79 -vuotiasta väestöä. Tutkimus toteutettiin TNS Gallupin Forum-paneelissa, jossa on n. 40.000 vastaajaa käytettäväksi erilaisia tutkimusotantoja varten.

Kulttuuriperintöbarometrin raportti sisältää tutkimuksen tulokset graafisessa muodossa. Taulukko-osassa esitetään tutkimustulokset yksityiskohtaisessa taulukkomuodossa. Se sisältää myös yksityiskohtaiset tiedot tutkimusaineiston rakenteesta ja eri vastaajaryhmien koosta. Kulttuuriperintöbarometrin kirjallisessa raportissa tuloksia on avattu enemmän myös sanallisesti.

Kulttuuriperintöbarometrin raportti on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen (CC BY 4.0) lisenssillä. Valittu lisenssi tarkoittaa, että barometrin tiedot ovat vapaasti käytettävissä, kunhan alkuperäislähteeseen viitataan.  

Viittausohje: Kulttuuriperintöbarometri 2017, Museovirasto ja ympäristöministeriö. CC BY 4.0   

Lisenssiin voi tutustua tarkemmin verkossa osoitteessa: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.fi