Ilmoita hankkeesi

Voit ilmoittaa hankkeesi mukaan täyttämällä alta löytyvän lomakkeen, jolla saat hankkeellesi kulttuuriperintövuoden logon käyttöoikeuden. Ilmoittautumisessa annetuista taustatiedoista saadaan hankkeisiin liittyvää tilastotietoa. Lisäksi lomakkeella annettu hankekuvaus tulee näkyviin näille verkkosivuille.

Hakemuslomake kulttuuriperintövuoden tunnuksen käyttöoikeuden saamiseksi: https://www.webropolsurveys.co...

Jos olette jo ilmoittaneet tapahtumanne Euroopan kulttuuriympäristöpäiville, oheista hakemuslomaketta ei tarvitse täyttää ja lähettää uudestaan ja voitte ottaa Kulttuuriperintövuoden tunnuksen käyttöönne.

Logon käyttöoikeuden saamisen tärkeimmät edellytykset ovat:

 • Hanke tapahtuu ajanjaksolla 7.12.2017-31.12.2018
 • Hanke liittyy Kulttuuriperinnön eurooppalaisen teemavuoden tavoitteisiin kansallisella, alueellisella tai paikallisella tasolla.
 • Kulttuuriperintövuoden hankkeita voivat olla:
  • aloitteet ja tapahtumat, joilla edistetään keskustelua ja lisätään tietoisuutta kulttuuriperinnön merkityksestä ja arvosta sekä edistetään kansalaisten ja sidosryhmien osallistumista.
  • tiedotus- ja koulutuskampanjat sekä näyttelyt, jotka liittyvät kulttuuriperintöön ja teemavuoden tavoitteisiin.
  • kulttuuriperintöä koskevien kokemusten ja hyvien käytäntöjen vaihtaminen ja tiedon levittäminen.
  • tutkimus ja innovointitoimet sekä niiden tulosten levittäminen.
  • teemavuoteen liittyvien hankkeiden ja verkostojen edistäminen muun muassa tiedotusvälineiden ja sosiaalisten verkostojen avulla.
  • muut teemavuoden tavoitteita toteuttavat toimet.

Erityisesti kannustamme toteuttamaan osallisuutta edistäviä ja vaikutuksiltaan pitkäaikaisia hankkeita.

Rekisteröitymällä saat hankkeellesi luvan käyttää kulttuuriperintövuoden logoa, joka on saatavilla suomenkielisenä ja viidellä eri värillä, sekä kulttuuriperintövuoden slogania Kulttuuriperintömme: kun mennyt kohtaa tulevan. Sosiaalisessa mediassa käytössä on aihetunniste #EuropeForCulture, jonka käyttö on vapaata.

Yksityiskohtaisemmat ohjeet teemavuoden hankkeille löytyvät EU:n päätösasiakirjasta.

EU-tason aloitteille logon myöntää Euroopan komissio