Rahoitus

Rahoitusmahdollisuuksia

Kulttuuriperintövuosi toteutuu eri puolilla Eurooppaa hyvin erilaisten toimijoiden voimavaroin. Oman rahoituksen lisäksi vuotta varten on haettavissa sekä kansallista että Euroopan unionin hankerahoitusta.

 

Museoviraston avustukset Kulttuuriperinnön eurooppalaisen teemavuoden 2018 osallistaviin hankkeisiin  

Museovirasto jakaa 2017–2018 valtioavustuksia yhteistyöhankkeille, joiden avulla kehitetään uusia toimintamalleja ja tapoja edistetään vuorovaikutusta ja yksilöiden ja yhteisöjen osallisuutta kulttuuriperintöön. Näiden tuloksena kulttuuriperinnön saatavuus ja saavutettavuus lisääntyvät. Yhteistyöhankkeita voivat toteuttaa yhteisöt, kansalaisjärjestöt ja museot. 

http://www.nba.fi/fi/avustukset/kulttuuriperintovuoden-hankkeet

http://www.nba.fi/fi/ajankohtaista/tiedotearkisto?Article=6517

 

Luova Eurooppa -ohjelmasta rahoitusta teemavuoden kansainvälisille yhteistyöhankkeille

EU:n Luova Eurooppa -ohjelman rahoituksella tuetaan vähintään kolmen maan välistä yhteistyötä, joka liittyy teemavuoden eurooppalaisiin tavoitteisiin. Erityisesti on nostettu esiin kulttuuriperinnön kautta avautuva mahdollisuus vahvistaa tunnetta yhteiseen Eurooppaan kuulumisesta sekä kulttuuriperinnön merkitys luovuuden ja taiteellisen työn inspiraationlähteenä. Hankkeilta odotetaan suurta näkyvyyttä vuoden 2018 aikana. Kulttuuriperinnön eurooppalaiseen teemavuoteen 2018 liittyvien hankkeiden rahoitushaku on päättynyt 22.11.2017.

http://www.cimo.fi/ohjelmat/luovaeurooppa

 

Valtionavustukset ympäristökasvatus- ja ympäristövalistushankkeisiin

Keski-Suomen ELY-keskus jakaa vuosittain ympäristöministeriön harkinnanvaraisia valtionavustuksia ympäristökasvatus- ja ympäristövalistushankkeisiin. Avutukset ovat valtakunnallisia, joten niitä voi hakea kaikkialta Suomesta. Syksyn 2017 haun yksi painopiste oli Kulttuuriperinnön eurooppalaiseen teemavuoteen 2018 liittyvät hankkeet. Hakuaika oli 18.10.-30.11.2017, päätökset avustuksen saajista julkaistaan keväällä 2018.


http://www.ely-keskus.fi/web/e...


Pohjoismaisen kulttuurirahaston HANDMADE-rahoitus

HANDMADE on Pohjoismaisen kulttuurirahaston panostus, joka toteutetaan vuosina 2016–2018. Rahasto tukee kaikkien taiteen- ja kulttuurinalojen projekteja, joissa tarkastellaan käsillä tekemistä eri näkökulmista. Rahoitettava projekti voi olla joko kansallinen tai kansainvälinen, ja sen täytyy huomioida pohjoismainen näkökulma.

https://www.nordiskkulturfond.org/fi/handmade/

   

Haluatko jakaa tiedon edustamasi tahon kulttuuriperintöön liittyvästä rahoitusmahdollisuudesta tällä sivulla? Ota yhteyttä: erikoissuunnittelija Aura Kivilaakso, 0295 33 6027, aura.kivilaakso@museovirasto.fi