År 2018 firar hela Europa ett gemensamt temaår för ett europeiskt kulturarv, Europaåret för kulturarv. Vilket är ditt arv?

Redan 325 projekt och evenemang med i Europaåret för kulturarv - Välkommen att delta!
VÅRT KULTURARV: DÄR HISTORIEN MÖTER FRAMTIDEN
Europaåret för kulturarv 2018 - #EuropeForCulture