Länkar

Europaåret för kulturarv

European Year of Cultural Heritage 2018 (Europeiska kommissionens webbplats) https://ec.europa.eu/culture/e...

 

Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2017/864 av den 17 maj 2017 om ett Europaår för kulturarv (2018)

http://eur-lex.europa.eu/legal...

 

Europaår (på kommissionens webbplats)

https://europa.eu/european-uni...

 

Europaåret för kulturarv 2018 på andra håll

Sverige: https://www.raa.se/aktuellt/om...

 

Kulturarv

Museiverket http://www.nba.fi/sv/index

Kulturarvet är viktigt för Europa. Sammanfattning och strategiska rekommendationer. Europa Nostra. http://blogs.encatc.org/cultur...  (på finska)