Kontakt

I Finland ansvarar Museiverket för koordineringen av Europaåret för kulturarv.

Kontakt:

Hanna Lämsä, Museiverket, 0295 33 6027
Ulla Salmela, Museiverket, 0295 33 6251

E-postadredder: förnamn.efternamn@museovirasto.fi